Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Růžena Ahneová

tel.: +420 518 316 317

e-mail: ahneovaruzena@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: HODONÍN, RYBÁŘE-KOMUNIKACE A CHODNÍK V UL. NÁBŘEŽÍ-PROPOJENÍ 2. A 3. ETAPY
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000022 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 27.07.2017   13:43
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky HODONÍN, RYBÁŘE-KOMUNIKACE A CHODNÍK V UL. NÁBŘEŽÍ-PROPOJENÍ 2. A 3. ETAPY , je vybudování komunikace s chodníkem, které budou propojovat již realizované etapy (2. a 3. etapa) v lokalitě Rybáře v délce cca 100m. Komunikace bude sloužit pro motorová vozidla, chodník výhradně pro pěší. Komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová, šířky 6,0m, s asfaltovým povrchem a jednostranným příčným sklonem 2,5%. Směrové uspořádání respektuje trasu stávající komunikace. Podél komunikace je navržen chodník šířky 2,0m, s dlážděným povrchem a jednostranným příčným sklonem 2,0% směrem ke komunikaci. Podél chodníku jsou v zatravněné ploše umístěny nové stožáry veřejného osvětlení. Přeložka vodovodu je vyvolána návrhem komunikace, která v uvedeném úseku stávající vodovodní řad překrývá. Je navržena v celkové délce 85,5 m.
Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, dodání dokumentace skutečného provedení stavby a dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
Lhůta pro podání nabídek: 04.09.2017 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 107 438,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 550 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 29.05.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 157 238,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 610 258,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI PDF 0,68 MB 27.07.2017  13:43 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DOCX 0,02 MB 27.07.2017  13:43 
2. Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO DOCX 0,05 MB 27.07.2017  13:43 
3. Příloha č. 3_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 8,80 MB 27.07.2017  13:43 
4. Příloha č. 4_VÝKAZ VÝMĚR ZIP 0,17 MB 27.07.2017  13:43 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_KOMUNIKACE A CHODNÍK V UL. NÁBŘEŽÍ-PROPOJENÍ 2. A 3. ETAPY_(4356043) PDF 0,42 MB 25.09.2017  12:53 
2. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O OSLOVENÍ 2. ÚČASTNÍKA V POŘADÍ_KOMUNIKACE A CHODNÍK V UL. NÁBŘEŽÍ-PROPOJENÍ 2. A 3. ETAPY_(4381767) PDF 0,42 MB 17.10.2017  11:08 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavební, s.r.o._HODONÍN, RYBÁŘE-KOMUNIKACE A CHODNÍK V UL. NÁBŘEŽÍ-PROPOJENÍ 2. A 3. ETAPY PDF 4,34 MB 05.12.2017  09:19 
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo_SWIETELSKY stavební, s.r.o._HODONÍN, RYBÁŘE-KOMUNIKACE A CHODNÍK V UL. NÁBŘEŽÍ-PROPOJENÍ 2. A 3. ETAPY PDF 0,80 MB 19.06.2018  13:06 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE    
2.   Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.   46983309 CZ NE    
3.   Stavební společnost Kněždub, s.r.o.   42637899 CZ NE    
4.   STAVEX BV s.r.o.   25597639 CZ NE    
5.   SIMOSTAV s.r.o.   28273320 CZ NE    
6.   EUROVIA CS, a.s.   445274924 CZ NE    
7.   STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.   26285363 CZ NE    
8.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 2 550 000,00 CZK ANO

Účastníci zakázky - vyřazeni, nebo odstoupili

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.   29301483 CZ NE   2 540 000,00 CZK  
  Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu
důvod :
  Společnost LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. (IČ: 29301483), která podala nejvhodnější
nabídku, před podpisem smlouvy, od veřejné zakázky na vlastní žádost ODSTOUPILA.
 

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 2 157 238,00 CZK   2 610 258,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
27.07.2017 13:43:32 Zakázka zveřejněna  
25.09.2017 7:45:04 Přidán nový účastník "IČ="445274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
25.09.2017 7:45:48 Přidán nový účastník "IČ="29301483 " Název:"LIKOMSTAV MORAVA s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
25.09.2017 7:46:16 Přidán nový účastník "IČ="26285363 " Název:"STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
25.09.2017 7:46:35 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
25.09.2017 12:53:06 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_KOMUNIKACE A CHODNÍK V UL. NÁBŘEŽÍ-PROPOJENÍ 2. A 3. ETAPY_(4356043)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
25.09.2017 12:53:32 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
17.10.2017 11:07:21 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
17.10.2017 11:07:37 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ano" na "Ne" MgA. Petr Drábek
17.10.2017 11:08:51 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O OSLOVENÍ 2. ÚČASTNÍKA V POŘADÍ_KOMUNIKACE A CHODNÍK V UL. NÁBŘEŽÍ-PROPOJENÍ 2. A 3. ETAPY_(4381767)", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
05.12.2017 9:19:10 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavební, s.r.o._HODONÍN, RYBÁŘE-KOMUNIKACE A CHODNÍK V UL. NÁBŘEŽÍ-PROPOJENÍ 2. A 3. ETAPY", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
05.12.2017 9:20:55 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2107438.00" MgA. Petr Drábek
05.12.2017 9:20:55 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2550000.00" MgA. Petr Drábek
19.06.2018 13:06:48 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo_SWIETELSKY stavební, s.r.o._HODONÍN, RYBÁŘE-KOMUNIKACE A CHODNÍK V UL. NÁBŘEŽÍ-PROPOJENÍ 2. A 3. ETAPY", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
19.06.2018 13:09:02 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2157238.00" MgA. Petr Drábek
19.06.2018 13:09:02 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2610258.00" MgA. Petr Drábek
19.06.2018 13:09:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora