Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Růžena Ahneová

tel.: +420 518 316 317

e-mail: ahneova.ruzena@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN 40
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000021 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 27.07.2017   07:25
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zakázky „PD na komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín“ je zpracování projektové dokumentace v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, § 2 a 3 – rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně rozpočtu stavby a výkazu výměr. Dokumentace bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Lhůta pro podání nabídek: 15.08.2017 11:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI PDF 0,68 MB 27.07.2017  07:25 
2. Příloha č. 1_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DOCX 0,02 MB 27.07.2017  07:25 
3. Příloha č. 2_NÁVRH SMLOUVY O DÍLO DOCX 0,04 MB 27.07.2017  07:25 
4. Příloha č. 3_TECHNICKÉ PODKLADY ZIP 56,60 MB 27.07.2017  07:25 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PDF 0,46 MB 29.08.2017  09:48 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   H. arch projekt s.r.o.   28262999 CZ NE    
2.   Tomáš Dvořák architekti s.r.o.   27661334 CZ NE    
3.   Projektis, s.r.o.   46992278 CZ NE    
4.   Ing. arch. Zdeněk Miklín   41531400 CZ NE    
5.   Ing. arch. Regína Kubrická   61749478 CZ NE    
6.   Adam Rujbr Architects s.r.o.   26920522 CZ NE    
Historie zakázky

Datum Popis Autor
27.07.2017 7:25:57 Zakázka zveřejněna  
29.08.2017 9:48:23 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
29.08.2017 9:48:52 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" MgA. Petr Drábek
29.08.2017 9:48:52 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.07.2017 07:25:56" na "27.07.2017 07:25:57" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora