Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Martina Janíková

tel.: +420 518 316 326

e-mail: janikova.martina@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN, Oprava krovu a výměna střešního pláště
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000020 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 26.07.2017   15:48
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, JANÁČKOVA 15, HODONÍN, oprava krovu a výměna střešního pláště, je oprava krovu a výměna střešního pláště, v k.ú. Hodonín, na parcele číslo 2098, jejímž majitelem je Město Hodonín. Účelem stavebních úprav je provedení výměny střešního pláště včetně posílení konstrukce krovu neboť stávající střešní plášť je v nevyhovujícím stavu.
Odvodnění střechy dotčeného bytového domu Janáčkova 15, Hodonín, bude stávající, tj. dešťovými svody do jednotné kanalizace a nebude do něj nijak zasahováno. Odvodnění přilehlých ploch bytového domu zůstane rovněž stávající – do uličních silničních vpustí resp. vsakováním a rovněž do něj nebude nijak zasahováno.
Lhůta pro podání nabídek: 15.08.2017 10:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K ÚČASTI V E-POPTÁVCE PDF 0,67 MB 26.07.2017  15:48 
2. Příloha č. 1_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DOCX 0,02 MB 26.07.2017  15:48 
3. Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO DOCX 0,05 MB 26.07.2017  15:48 
4. Příloha č. 3_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZIP 1,80 MB 26.07.2017  15:48 
5. Příloha č. 4_VÝKAZ VÝMĚR ZIP 0,05 MB 26.07.2017  15:48 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. OZNÁMENÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PDF 0,46 MB 29.08.2017  09:44 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o.   26910519 CZ NE    
2.   IZOLACE SˇALSˇA s.r.o.   29204437 CZ NE    
3.   Petr Ševčík   68026463 CZ NE    
Historie zakázky

Datum Popis Autor
26.07.2017 15:48:49 Zakázka zveřejněna  
29.08.2017 9:44:03 Přidání dokumentu "OZNÁMENÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
29.08.2017 9:46:07 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" MgA. Petr Drábek
11.06.2018 8:19:47 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "IZOLACE ŠALŠA s.r.o." na "IZOLACE SˇALSˇA s.r.o." RTS

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora