Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, Modřice, 66442

Ing. Andrea Seidlová

tel.: 723927496

e-mail: zakazky@dea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000019 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-019527 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.07.2017   13:51
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R (bike and ride) v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Hodoníně. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém (automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol), který umožní bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům hromadné dopravy. Systém úschovy jízdních kol bude řešen jako ocelová konstrukce se skleněným pláštěm na betonovém základě. Parkovací dům pro kola je navržen včetně přípojky NN, zasakovacího objektu a automatického parkovacího zařízení.
Objekt je dle platného územního plánu města Hodonín umístěn ve funkční ploše „plochy dopravní infrastruktury - drážní“ (DZ) - stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací.
Podkladem pro specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky byly použity Technické podmínky, které zadavatel vyjádřil formou požadavků na výkon nebo funkci.
Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 9 294 374,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 02.10.2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.12.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 9 388 491,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 11 360 074,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.07.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 9 479 737,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 11 470 482,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,63 MB 25.07.2017  13:51 
2. Příloha č. 1 ZD_projektová dokumentace a soupis prací ZIP 46,28 MB 25.07.2017  13:51 
3. Příloha č. 2 ZD_krycí list nabídky - formulář XLS 0,03 MB 25.07.2017  13:51 
4. Příloha č. 3 ZD_předloha seznamu stavebních prací DOCX 0,14 MB 25.07.2017  13:51 
5. Příloha č. 4 ZD_obchodní podmínky formou návrhu smlouvy DOCX 0,08 MB 25.07.2017  13:51 
6. Příloha č. 5 ZD_čestné prohlášení k základní způsobilosti DOC 0,04 MB 25.07.2017  13:51 
7. Příloha č. 6 ZD_formulář technických specifikací stavebních prací, služeb a dodávek DOC 0,08 MB 25.07.2017  13:51 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení Zadávací dokumentace VZ č.1/17118 PDF 4,94 MB 28.08.2017  07:36 
2. Příloha č. 1 Vysvětlení ZD VZ č. 1/17118 DOCX 0,08 MB 28.08.2017  07:37 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele PDF 1,94 MB 15.11.2017  09:29 
2. Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky PDF 0,25 MB 15.11.2017  09:29 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva dle § 119 ZZVZ PDF 0,30 MB 15.11.2017  09:28 
2. Písemná zpráva dle § 217 ZZVZ PDF 4,84 MB 12.12.2017  09:28 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo včetně příloh PDF 8,32 MB 07.12.2017  12:46 
2. Smlouva o dílo včetně příloh PDF 9,87 MB 07.12.2017  12:46 
3. Smlouva o dílo včetně příloh PDF 12,59 MB 07.12.2017  12:47 
4. Smlouva o dílo včetně příloh PDF 6,11 MB 07.12.2017  12:48 
5. Smlouva o dílo včetně příloh PDF 9,42 MB 07.12.2017  12:48 
6. Smlouva o dílo-dodatek č. 1_SYSTEMATICA, s.r.o. PDF 1,44 MB 25.05.2018  11:01 
7. Smlouva o dílo-dodatek č. 2_SYSTEMATICA, s.r.o. PDF 0,70 MB 11.10.2018  13:56 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SYSTEMATICA, s.r.o.   28851587 CZ NE 9 388 491,00 CZK 11 360 074,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 9 479 737,00 CZK   11 470 482,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
25.07.2017 13:51:16 Zakázka zveřejněna  
28.08.2017 7:34:30 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.08.2017 10:00:00" na "02.10.2017 10:00:00" Ing. Olga Vavřinová
28.08.2017 7:36:17 Přidání dokumentu "Vysvětlení Zadávací dokumentace VZ č.1/17118", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
28.08.2017 7:37:30 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Vysvětlení ZD VZ č. 1/17118", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
15.11.2017 9:28:29 Přidání dokumentu "Písemná zpráva dle § 119 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
15.11.2017 9:29:23 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
15.11.2017 9:29:48 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
07.12.2017 12:46:13 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
07.12.2017 12:46:48 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
07.12.2017 12:47:56 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
07.12.2017 12:48:16 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
07.12.2017 12:48:51 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
12.12.2017 9:28:38 Přidání dokumentu "Písemná zpráva dle § 217 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Alena Jagošová
25.05.2018 11:01:20 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo-dodatek č. 1_SYSTEMATICA, s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
25.05.2018 11:04:51 Přidán nový účastník "IČ="28851587 " Název:"SYSTEMATICA, s.r.o." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
25.05.2018 11:06:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "9388491.00" MgA. Petr Drábek
25.05.2018 11:06:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "11360074.00" MgA. Petr Drábek
25.05.2018 11:10:57 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "9513822.00" MgA. Petr Drábek
25.05.2018 11:10:57 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "11511724.00" MgA. Petr Drábek
25.05.2018 12:09:56 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "9513822.00" na "nezadáno" profil
25.05.2018 12:09:56 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "11511724.00" na "nezadáno" profil
11.10.2018 13:56:43 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo-dodatek č. 2_SYSTEMATICA, s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
11.10.2018 13:58:05 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "9479737.00" MgA. Petr Drábek
11.10.2018 13:58:05 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "11470482.00" MgA. Petr Drábek
11.10.2018 13:58:33 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R (bike and ride) v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Hodoníně. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém (automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol), který umožní bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům hromadné dopravy. Systém úschovy jízdních kol bude řešen jako ocelová konstrukce se skleněným pláštěm na betonovém základě. Parkovací dům pro kola je navržen včetně přípojky NN, zasakovacího objektu a automatického parkovacího zařízení. Objekt je dle platného územního plánu města Hodonín umístěn ve funkční ploše „plochy dopravní infrastruktury - drážní“ (DZ) - stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací. Podkladem pro specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky byly použity Technické podmínky, které zadavatel vyjádřil formou požadavků na výkon nebo funkci. Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci." na "Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R (bike and ride) v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Hodoníně. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém (automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol), který umožní bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům hromadné dopravy. Systém úschovy jízdních kol bude řešen jako ocelová konstrukce se skleněným pláštěm na betonovém základě. Parkovací dům pro kola je navržen včetně přípojky NN, zasakovacího objektu a automatického parkovacího zařízení. Objekt je dle platného územního plánu města Hodonín umístěn ve funkční ploše „plochy dopravní infrastruktury - drážní“ (DZ) - stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací. Podkladem pro specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky byly použity Technické podmínky, které zadavatel vyjádřil formou požadavků na výkon nebo funkci. Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci." MgA. Petr Drábek
11.10.2018 13:58:33 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora