Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Antonín Kuběna

tel.: 518 316 404

e-mail: kubena.antonin@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ LUŽNÍ 2, HODONÍN, ZELENÝ PAVILON
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000018 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 10.07.2017   13:44
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je "Rekonstrukce sociálnícho zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín, Zelený pavilon", v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr). Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy.
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 079 798,06 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 306 555,65 CZK
Datum ukončení plnění: 31.08.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 079 798,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 306 556,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lužní PDF 13,37 MB 10.07.2017  13:44 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SBD, spol. s r.o.   26967731 CZ NE 1 079 798,06 CZK 1 306 555,65 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 1 079 798,00 CZK   1 306 556,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
10.07.2017 13:44:42 Zakázka zveřejněna  
10.07.2017 13:44:46 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.07.2017 13:44:41" na "10.07.2017 13:44:42" MgA. Petr Drábek
25.09.2017 7:51:59 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
27.11.2017 14:56:00 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1079798.00" MgA. Petr Drábek
27.11.2017 14:56:00 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1306556.00" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora