Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, Modřice, 66442

Ing. Andrea Seidlová

tel.: +420545110145

e-mail: zakazky@dea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Hodonín – Bažantnice – parkování Družstevní čtvrť (2. část – u garáží)
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000016 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.05.2017   10:41
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve vybudování nových parkovacích ploch a komunikace (příjezdu) ke stávajícím garážím včetně vybudování nových chodníků pro přístup do bytového domu s opravou stávajícího asfaltového chodníku v zastavěné části města Hodonín, v lokalitě Družstevní čtvrť. V řešené oblasti parkoviště v Družstevní čtvrti v Hodoníně je zahrnuto vybudování nové kanalizační přípojky, dešťové kanalizace s akumulací a regulovaným odtokem, včetně napojení uličních vpustí a úpravy veřejného osvětlení. Jedná se o úpravu VO, které je v kolizi s nově navrženými parkovacími plochami a doplnění veřejného osvětlení kolem nových parkovacích míst.
Projektová dokumentace je rozdělena do následujících stavebních objektů:
SO.01 Komunikace, parkoviště, chodníky
SO.02 Přípojka kanalizace
SO.03 Veřejné osvětlení
SO.05 Sdělovací kabely
Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 8 495 442,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12.06.2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 11.08.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 990 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 9 667 900,00 CZK
Datum ukončení plnění: 01.11.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 8 092 602,33 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 9 792 049,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,42 MB 25.05.2017  10:41 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,80 MB 25.05.2017  10:41 
2. 01_Priloha_c_1_Projektová dokumentace a soupis prací ZIP 52,13 MB 25.05.2017  10:41 
3. 02_06_Prilohy_c_2_až_6_ZD ZIP 15,06 MB 25.05.2017  10:41 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 1,54 MB 26.07.2017  16:30 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele dle par. 217 ZZVZ PDF 6,22 MB 11.08.2017  14:18 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 33,03 MB 11.08.2017  14:17 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo PDF 5,07 MB 24.10.2017  11:49 
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo PDF 8,35 MB 27.10.2017  13:31 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SWITELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA   48035599 CZ NE 7 990 000,00 CZK   ANO
2.   EUROVIA CS, a.s. Odštěpný závod oblast Morava Závod Morava jih   45274924 CZ NE 7 998 000,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 8 092 602,33 CZK   9 792 049,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
25.05.2017 10:41:14 Zakázka zveřejněna  
26.07.2017 16:30:32 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
26.07.2017 16:31:25 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "25.05.2017 10:41:13" na "25.05.2017 10:41:14" Ing. Olga Vavřinová
11.08.2017 14:17:49 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
11.08.2017 14:18:51 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele dle par. 217 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
11.08.2017 14:22:16 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWITELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA" Vítěz="Ano"" Ing. Olga Vavřinová
11.08.2017 14:22:40 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s. Odštěpný závod oblast Morava Závod Morava jih" Vítěz="Ne"" Ing. Olga Vavřinová
24.10.2017 11:49:28 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
27.10.2017 13:31:09 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
10.08.2018 10:33:49 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve vybudování nových parkovacích ploch a komunikace (příjezdu) ke stávajícím garážím včetně vybudování nových chodníků pro přístup do bytového domu s opravou stávajícího asfaltového chodníku v zastavěné části města Hodonín, v lokalitě Družstevní čtvrť. V řešené oblasti parkoviště v Družstevní čtvrti v Hodoníně je zahrnuto vybudování nové kanalizační přípojky, dešťové kanalizace s akumulací a regulovaným odtokem, včetně napojení uličních vpustí a úpravy veřejného osvětlení. Jedná se o úpravu VO, které je v kolizi s nově navrženými parkovacími plochami a doplnění veřejného osvětlení kolem nových parkovacích míst. Projektová dokumentace je rozdělena do následujících stavebních objektů: SO.01 Komunikace, parkoviště, chodníky SO.02 Přípojka kanalizace SO.03 Veřejné osvětlení SO.05 Sdělovací kabely Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace." na "Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve vybudování nových parkovacích ploch a komunikace (příjezdu) ke stávajícím garážím včetně vybudování nových chodníků pro přístup do bytového domu s opravou stávajícího asfaltového chodníku v zastavěné části města Hodonín, v lokalitě Družstevní čtvrť. V řešené oblasti parkoviště v Družstevní čtvrti v Hodoníně je zahrnuto vybudování nové kanalizační přípojky, dešťové kanalizace s akumulací a regulovaným odtokem, včetně napojení uličních vpustí a úpravy veřejného osvětlení. Jedná se o úpravu VO, které je v kolizi s nově navrženými parkovacími plochami a doplnění veřejného osvětlení kolem nových parkovacích míst. Projektová dokumentace je rozdělena do následujících stavebních objektů: SO.01 Komunikace, parkoviště, chodníky SO.02 Přípojka kanalizace SO.03 Veřejné osvětlení SO.05 Sdělovací kabely Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace." MgA. Petr Drábek
10.08.2018 10:33:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7990000.00" MgA. Petr Drábek
10.08.2018 10:33:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "9667900.00" MgA. Petr Drábek
10.08.2018 10:35:58 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "8092602.33" MgA. Petr Drábek
10.08.2018 10:35:58 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "9792049.00" MgA. Petr Drábek
10.08.2018 10:36:25 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora