Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Antonín Kuběna

tel.: 518 316 404

e-mail: kubena.antonin@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: OPRAVA ASFALTOVÉHO POVRCHU HŘIŠTĚ ZŠ VANČUROVA, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000015 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 24.05.2017   08:29
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem díla je provést pro objednatele dílo „Oprava asfaltového povrchu hřiště ZŠ Vančurova, Hodonín“ v rozsahu, jenž je specifikován položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Dále dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
Předpokládaná hodnota: 300 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 22.05.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 284 800,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 344 608,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.08.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 284 800,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 344 608,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA_Oprava povrchu hřiště ZŠ Vančurova PDF 0,67 MB 24.05.2017  08:29 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_Oprava asfaltového povrchu hřiště ZŠ Vančurova PDF 12,71 MB 24.05.2017  08:29 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.   46983309 CZ NE 284 800,00 CZK 344 608,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 284 800,00 CZK   344 608,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
24.05.2017 8:29:27 Zakázka zveřejněna  
24.05.2017 8:29:38 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "24.05.2017 08:29:26" na "24.05.2017 08:29:27" MgA. Petr Drábek
25.09.2017 7:50:40 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
27.11.2017 14:54:35 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "284800.00" MgA. Petr Drábek
27.11.2017 14:54:35 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "344608.00" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora