Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, Modřice, 66442

Ing. Anna Kroulíková

tel.: +420545110145

e-mail: zakazky@dea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: "Stavební úpravy správní budovy hřbitova-Hodonín"
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.04.2017   15:19
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy správní budovy hřbitova v Hodoníně spočívající v oddělení provozu a zázemí správy hřbitova s pohybem návštěvníků.
Rekonstruovaný objekt (správní budova hřbitova) se nachází v areálu hřbitova za objektem smuteční síně. Jedná se o přízemní budovu, částečně podsklepenou, zastřešenou pultovou střechou.
1S dispozice podlaží bude zachována, obvodová konstrukce bude nově odizolována zemní hydroizolací a venkovní obvod bude zasypán paropropustným zásypem s drenážním systémem, zaústěným do kanalizace. Stropní venkovní plášť bude stržen a tato konstrukce bude nově zateplena a zaizolována proti vlhkosti.
1NP dispozice podlaží bude změněna tak, aby lépe vyhovovala provozu budovy. Obvodová konstrukce bude podřezána nově zaizolována proti zemní vlhkosti. Bude odstraněna střešní konstrukce vč. dřevěného podhledu a bude nově zastřešen vazníkovou obloukovou konstrukcí se zavěšeným protipožárním podhledem se zateplením. Bude vytvořen nový zastřešený vstup do veřejných prostor správní budovy a kryté stání pro vozy pohřební služby.
Rozměr objektu je 70,03x9,57m.
V tomto objektu je situována správa pro provoz hřbitova a smuteční síně, pohřební služba a květinářství.
Součástí předmětu plnění je účelová komunikace z betonové dlažby, která je z části přilehlá k rekonstruovanému objektu a navazuje na sanační opatření kolem objektu. Komunikace je určena pro pojezd pohřebních automobilů ke správní budově hřbitova a nákladních automobilů pro zásobování kamenictví, stavba nebude využívána pro bezbariérové užívání.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 19 515 285,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 02.06.2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.07.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 18 889 992,47 CZK
Datum ukončení plnění: 28.02.2018
Skutečně uhrazená cena s DPH: 18 996 886,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,31 MB 28.04.2017  15:19 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,64 MB 28.04.2017  15:19 
2. Příloha č. 1 - PD a SP - část 1 ZIP 34,27 MB 28.04.2017  15:19 
3. Příloha č. 1 - PD a SP - část 2 ZIP 36,75 MB 28.04.2017  15:19 
4. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky XLS 0,04 MB 28.04.2017  15:19 
5. Příloha č, 3 - Předloha seznamu stavebních prací provedených dodavatelem DOCX 0,14 MB 28.04.2017  15:19 
6. Příloha č 4 - obchodní podmínky formou návrhu smlouvy DOCX 0,08 MB 28.04.2017  15:19 
7. Příloha č. 5 - ČP základní způsobilost DOC 0,04 MB 28.04.2017  15:19 
8. Příloha č, 6 - seznam referencí k hodnocení DOCX 0,14 MB 28.04.2017  15:19 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1/17048 PDF 1,54 MB 10.05.2017  08:43 
2. Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 1/17048 XLS 1,91 MB 10.05.2017  08:44 
3. Vysvětlení ZD č. 2/17048 PDF 2,06 MB 23.05.2017  14:35 
4. Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 2/17048 DOCX 0,08 MB 23.05.2017  14:36 
5. Vysvětlení ZD č. 3/17048 PDF 1,40 MB 25.05.2017  08:59 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 0,09 MB 14.06.2017  13:32 
2. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,46 MB 14.06.2017  13:32 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ PDF 7,64 MB 26.07.2017  13:31 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo vč příloh PDF 149,30 MB 24.07.2017  16:13 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo PDF 4,22 MB 27.10.2017  08:20 
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo PDF 10,07 MB 28.11.2017  11:15 
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo PDF 1,18 MB 28.08.2018  12:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Hrušecká stavební spol. s r.o.   25585142 CZ NE 18 889 992,47 CZK   ANO
2.   MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost   46347542 CZ NE 18 998 483,05 CZK    
3.   Stavební společnost Tocháček spol. s r.o.   44961367 CZ NE 20 867 043,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018   18 996 886,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28.04.2017 15:19:22 Zakázka zveřejněna  
28.04.2017 15:19:42 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.04.2017 15:19:21" na "28.04.2017 15:19:22" Ing. Olga Vavřinová
10.05.2017 8:43:02 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "18.05.2017 10:00:00" na "29.05.2017 10:00:00" Ing. Olga Vavřinová
10.05.2017 8:43:40 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1/17048", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
10.05.2017 8:44:18 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 1/17048", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
23.05.2017 14:35:39 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2/17048", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
23.05.2017 14:36:01 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 2/17048", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
23.05.2017 14:38:52 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.05.2017 10:00:00" na "02.06.2017 10:00:00" Ing. Olga Vavřinová
25.05.2017 8:59:55 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 3/17048", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
14.06.2017 13:32:14 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
14.06.2017 13:32:47 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
24.07.2017 16:13:22 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo vč příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
26.07.2017 13:31:18 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
27.10.2017 8:20:27 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
28.11.2017 11:15:24 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
22.08.2018 14:53:04 Přidán nový účastník "IČ="25585142 " Název:"Hrušecká stavební spol. s r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:54:28 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:54:28 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "18889992.47" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:55:14 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "18889992.47" MgA. Petr Drábek
28.08.2018 12:58:14 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
28.08.2018 12:59:42 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "18996886.00" MgA. Petr Drábek
28.08.2018 13:00:06 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
15.09.2020 13:12:58 Přidán nový účastník "IČ="46347542 " Název:"MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
15.09.2020 13:13:49 Přidán nový účastník "IČ="44961367 " Název:"Stavební společnost Tocháček spol. s r.o." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora