Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

VIA Consult, a.s., Náměstí Svobody 527, Třinec, 73961

Mgr. Milan Konečný

tel.: 605 201 156

e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Regenerace panelového sídliště – Hodonín – Brandlova, 1.část – II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-010056 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 20.04.2017   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky jsou stavební úpravy zpevněných ploch a chodníků, vybudování nových parkovacích ploch a autobusového zálivu a zatravnění včetně náhradní výsadby stromů v severovýchodní časti města Hodonín, na sídlišti Větrná hůrka, v ul. Brandlova. Blíže viz příloha č. 3 a 4 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 9 373 870,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 899 944,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 9 558 932,00 CZK
Datum ukončení plnění: 12.12.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 7 911 359,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 9 572 744,39 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,57 MB 20.04.2017  00:00 
2. Příloha ZD - krycí list DOC 0,56 MB 20.04.2017  00:00 
3. Příloha ZD - návrh smlouvy o dílo DOC 1,24 MB 20.04.2017  00:00 
4. Příloha ZD - ČP o základní způsobilosti (účastník) DOC 0,51 MB 20.04.2017  00:00 
5. Příloha ZD - ČP o základní způsobilosti (poddodavatel)) DOC 0,51 MB 20.04.2017  00:00 
6. Projektová dokumentace RAR 99,43 MB 20.04.2017  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,40 MB 12.05.2017  12:06 
2. Vysvětlení ZD č. 1 - příloha ZIP 2,27 MB 12.05.2017  12:06 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,35 MB 03.07.2017  15:09 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Podepsaná smlouva o dílo PDF 100,77 MB 03.07.2017  15:09 
2. Dodatek č. 1 PDF 18,43 MB 18.10.2017  09:01 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 7 899 944,00 CZK 9 558 932,00 CZK ANO
2.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE 8 888 027,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 7 911 359,00 CZK   9 572 744,39 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
20.04.2017 Zakázka zveřejněna  
12.05.2017 12:06:17 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
12.05.2017 12:06:45 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1 - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
03.07.2017 15:09:23 Přidání dokumentu "Podepsaná smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
03.07.2017 15:09:49 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
18.10.2017 9:01:43 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Zdeňka Mífková
22.08.2018 14:19:26 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:20:28 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:21:09 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "8888027.00" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:23:37 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7899944.00" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:23:37 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "9558932.00" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:24:22 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "7911359.00" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:24:22 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "9572744.39" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:31:22 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2017-010056" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:31:22 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "24.05.2017 08:30:00" na "nezadáno" MgA. Petr Drábek
20.03.2019 11:32:31 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora