Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, Hodonín, 69535

Bc. Tomáš Konečný

tel.: 518 316 231

e-mail: konecny.tomas@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Územní studie veřejných prostranství Starý Poddvorov - lokalita Újezdy a Územní studie veřejných prostranství Starý Poddvorov - ulice Sádky
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.02.2017   12:16
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Územní studie pro lokalitu Újezdy bude řešit založení nového veřejného prostranství v rámci zastavitelné plochy bydlení včetně územní provázanosti na stávající veřejné prostranství v ul. Nová, Kostelní (a Radniční). Důvodem pořízení územní studie je návrh obsluhy území o výměře cca 3,85ha dopravní a technickou infrastrukturou včetně nakládání s odpady a rovněž vymezení odpovídající plochy veřejného prostranství dle platné legislativy. Cílem je zpracování koncepčního podkladu, který navrhne prostorové uspořádání a funkční využití veřejného prostranství, včetně doporučení hlavních zásad utváření pro jeho bezprostřední okolí.
Územní studie pro ulici Sádky bude řešit stávající veřejné prostranství mezi stávající zástavbou převážně rodinných domů v ul. Sádky a vinicemi v trati Krásná hora (včetně návaznosti na stávající síť veřejných prostranství). Důvodem pořízení územní studie je návrh obsluhy území (zastavitelné plochy smíšené obytné o výměře cca 1,73ha) dopravní a technickou infrastrukturou včetně nakládání s odpady. Cílem je zpracování koncepčního podkladu, který navrhne prostorové uspořádání a funkční využití veřejného prostranství, včetně doporučení hlavních zásad utváření pro jeho bezprostřední okolí.
Obě územní studie budou zpracovány na základě zadání a doplňujících průzkumů a rozborů zhotovitele.
Lhůta pro podání nabídek: 13.03.2017 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.03.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 197 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 238 370,00 CZK
Datum ukončení plnění: 15.03.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 197 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 238 370,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání cenové nabídky PDF 0,56 MB 28.02.2017  12:16 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadání ÚSVP pro lokalitu Újezdy PDF 0,71 MB 28.02.2017  12:16 
2. Zadání ÚSVP pro ulici Sádky PDF 0,87 MB 28.02.2017  12:16 
3. Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,12 MB 28.02.2017  12:16 
4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti DOCX 0,02 MB 28.02.2017  12:16 
5. Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 28.02.2017  12:16 
6. Čestné prohlášení o zkušenostech pracovního týmu DOCX 0,02 MB 28.02.2017  12:16 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_Ing.arch. Štěpán Kočiš_Územní studie veřejných prostranství Starý Poddvorov PDF 4,81 MB 05.09.2019  08:18 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Ing. arch. Štěpán Kočiš   65309901 CZ NE 197 000,00 CZK 238 370,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 197 000,00 CZK   238 370,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28.02.2017 12:16:17 Zakázka zveřejněna  
06.08.2019 14:38:14 Přidán nový účastník "IČ="65309901 " Název:"Ing. arch. Štěpán Kočiš" Vítěz="Ano"" MgA. Petr Drábek
06.08.2019 14:39:03 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Územní studie pro lokalitu Újezdy bude řešit založení nového veřejného prostranství v rámci zastavitelné plochy bydlení včetně územní provázanosti na stávající veřejné prostranství v ul. Nová, Kostelní (a Radniční). Důvodem pořízení územní studie je návrh obsluhy území o výměře cca 3,85ha dopravní a technickou infrastrukturou včetně nakládání s odpady a rovněž vymezení odpovídající plochy veřejného prostranství dle platné legislativy. Cílem je zpracování koncepčního podkladu, který navrhne prostorové uspořádání a funkční využití veřejného prostranství, včetně doporučení hlavních zásad utváření pro jeho bezprostřední okolí. Územní studie pro ulici Sádky bude řešit stávající veřejné prostranství mezi stávající zástavbou převážně rodinných domů v ul. Sádky a vinicemi v trati Krásná hora (včetně návaznosti na stávající síť veřejných prostranství). Důvodem pořízení územní studie je návrh obsluhy území (zastavitelné plochy smíšené obytné o výměře cca 1,73ha) dopravní a technickou infrastrukturou včetně nakládání s odpady. Cílem je zpracování koncepčního podkladu, který navrhne prostorové uspořádání a funkční využití veřejného prostranství, včetně doporučení hlavních zásad utváření pro jeho bezprostřední okolí. Obě územní studie budou zpracovány na základě zadání a doplňujících průzkumů a rozborů zhotovitele." na "Územní studie pro lokalitu Újezdy bude řešit založení nového veřejného prostranství v rámci zastavitelné plochy bydlení včetně územní provázanosti na stávající veřejné prostranství v ul. Nová, Kostelní (a Radniční). Důvodem pořízení územní studie je návrh obsluhy území o výměře cca 3,85ha dopravní a technickou infrastrukturou včetně nakládání s odpady a rovněž vymezení odpovídající plochy veřejného prostranství dle platné legislativy. Cílem je zpracování koncepčního podkladu, který navrhne prostorové uspořádání a funkční využití veřejného prostranství, včetně doporučení hlavních zásad utváření pro jeho bezprostřední okolí. Územní studie pro ulici Sádky bude řešit stávající veřejné prostranství mezi stávající zástavbou převážně rodinných domů v ul. Sádky a vinicemi v trati Krásná hora (včetně návaznosti na stávající síť veřejných prostranství). Důvodem pořízení územní studie je návrh obsluhy území (zastavitelné plochy smíšené obytné o výměře cca 1,73ha) dopravní a technickou infrastrukturou včetně nakládání s odpady. Cílem je zpracování koncepčního podkladu, který navrhne prostorové uspořádání a funkční využití veřejného prostranství, včetně doporučení hlavních zásad utváření pro jeho bezprostřední okolí. Obě územní studie budou zpracovány na základě zadání a doplňujících průzkumů a rozborů zhotovitele." MgA. Petr Drábek
06.08.2019 14:39:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "197000.00" MgA. Petr Drábek
06.08.2019 14:39:03 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "238370.00" MgA. Petr Drábek
06.08.2019 14:39:03 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.02.2017 12:16:16" na "28.02.2017 12:16:17" MgA. Petr Drábek
05.09.2019 8:18:18 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_Ing.arch. Štěpán Kočiš_Územní studie veřejných prostranství Starý Poddvorov", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
07.10.2019 7:21:01 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "197000.00" MgA. Petr Drábek
07.10.2019 7:21:01 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "238370.00" MgA. Petr Drábek
07.10.2019 7:21:20 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora