Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, Hodonín, 69535

Bc. Tomáš Konečný

tel.: 518 316 231

e-mail: konecny.tomas@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Územní studie veřejných prostranství Petrov - vesnická památková rezervace Plže
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.02.2017   11:59
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Územní studie navrhne řešení veřejného prostranství památkové rezervace lidové architektury situované v zastavěné části obce Petrov. Důvodem pořízení územní studie je stanovit celkovou podrobnou koncepci úprav veřejných prostranství a parterů přilehlých vinných sklepů, na jejímž základě bude prováděna postupná regenerace lokality. Cílem je podpora zachování urbanistických a architektonických hodnot celé lokality, zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury, zeleně a zabezpečení nezbytného zázemí pro konání společensko-kulturních akcí.
Územní studie bude zpracována na základě zadání a doplňujících průzkumů a rozborů zhotovitele.
Lhůta pro podání nabídek: 13.03.2017 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.03.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 277 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 335 170,00 CZK
Datum ukončení plnění: 14.06.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 277 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 335 170,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání cenové nabídky PDF 0,57 MB 28.02.2017  11:59 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadání ÚSVP Petrov PDF 0,51 MB 28.02.2017  11:59 
2. Grafická příloha zadání ÚSVP - situace TIF 2,04 MB 28.02.2017  11:59 
3. Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,12 MB 28.02.2017  11:59 
4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti DOCX 0,02 MB 28.02.2017  11:59 
5. Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 28.02.2017  11:59 
6. Čestné prohlášení o zkušenostech pracovního týmu DOCX 0,02 MB 28.02.2017  11:59 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_Ing.arch. Štěpán Kočiš_Územní studie veřejných prostranství Petrov PDF 4,00 MB 06.08.2019  14:35 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Ing. arch. Štěpán Kočiš   65309901 CZ NE 277 000,00 CZK 335 170,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 277 000,00 CZK   335 170,00 CZK  



Historie zakázky

Datum Popis Autor
28.02.2017 11:59:42 Zakázka zveřejněna  
06.08.2019 14:31:29 Přidán nový účastník "IČ="65309901 " Název:"Ing. arch. Štěpán Kočiš" Vítěz="Ne"" MgA. Petr Drábek
06.08.2019 14:32:03 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" MgA. Petr Drábek
06.08.2019 14:32:03 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "277000.00" MgA. Petr Drábek
06.08.2019 14:34:48 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "277000.00" MgA. Petr Drábek
06.08.2019 14:34:48 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "335170.00" MgA. Petr Drábek
06.08.2019 14:35:11 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_Ing.arch. Štěpán Kočiš_Územní studie veřejných prostranství Petrov", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek
07.10.2019 7:20:05 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "277000.00" MgA. Petr Drábek
07.10.2019 7:20:05 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "335170.00" MgA. Petr Drábek
07.10.2019 7:20:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora