Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. arch. Veronika Waldová

tel.: 518 316 228

e-mail: waldova.veronika@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Územní studie Hodonín - park "Sadová"
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 23.02.2017   13:06
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem zakázky je zhotovení Územní studie veřejného prostranství Hodonín – park „Sadová“ (dále také „ÚS“) včetně souvisejících doplňujících průzkumů a rozborů a průběžné konzultace a jednání v sídle zadavatele. ÚS bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími vyhláškami. ÚS bude zpracována dle Zadání územní studie Hodonín – park „Sadová“, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této výzvy, a zohlední skutečnosti zjištěné zhotovitelem v rámci doplňujících průzkumů a rozborů. ÚS bude zpracována v takové podrobnosti, aby po formálním dopracování mohla být použita jako dokumentace pro územní řízení.
Datum uzavření smlouvy: 28.03.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 430 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 520 300,00 CZK
Datum ukončení plnění: 04.06.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 430 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 520 300,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,54 MB 23.02.2017  13:06 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. P1_Zadání ÚS Hodonín - park Sadová PDF 0,84 MB 23.02.2017  13:06 
2. P2_Závazný návrh smlouvy o dílo DOCX 0,11 MB 23.02.2017  13:06 
3. P2-P_Zadání ÚS Hodonín - park Sadová PDF 0,84 MB 23.02.2017  13:06 
4. P3_Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti DOCX 0,02 MB 23.02.2017  13:06 
5. P4_Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace DOCX 0,02 MB 23.02.2017  13:06 
6. P5_Čestné prohlášení o zkušenostech pracovního týmu DOCX 0,02 MB 23.02.2017  13:06 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO_ EA architekti, s.r.o._Územní studie Hodonín - park Sadová PDF 5,83 MB 22.08.2018  14:04 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   EA architekti, s. r. o.   29194865 CZ NE 430 000,00 CZK 520 300,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 430 000,00 CZK   520 300,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
23.02.2017 13:06:42 Zakázka zveřejněna  
28.03.2017 10:32:54 Přidán nový účastník "IČ="29194865 " Název:"EA architekti, s. r. o." Vítěz="Ano"" Ing. arch. Veronika Waldová
28.03.2017 10:33:44 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "430000.00" Ing. arch. Veronika Waldová
28.03.2017 10:33:44 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "520300.00" Ing. arch. Veronika Waldová
22.08.2018 13:54:16 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "430000.00" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 13:54:16 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "520300.00" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 13:54:28 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:04:12 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO_ EA architekti, s.r.o._Územní studie Hodonín - park Sadová", Publikovat = "Zveřejnit" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora