Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, Brno, 61700

Ing. Anna Kroulíková

tel.: 545110145

e-mail: zakazky@dea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu Hodonín
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
637776 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 04.08.2016   11:38
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího krytého bazénu na moderní styl s moderní technologií. Realizací bude upraven stávající plavecko-relaxační objekt města. Jedná se o kompletní výměnu bazénů, zřízení wellness, technologických prostor, tříramenného schodiště, předělání šaten pro návštěvníky.
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Hodoníně, která spočívá ve vybudování nového wellness (parní a finské sauny, whirpool, masáž, odpočívárna) v 1.NP, úpravě technologických prostor v 1.NP a vybudování nového tříramenného schodiště s výtahem. V 2.NP budou kompletně předělány šatny pro návštěvníky, v umývárnách budou provedeny drobné stavební úpravy, záchody zůstanou zachovány. Dále je ve 2.NP navržen 2x whirpool pro 4 osoby. Stávající keramický obklad bazénových těles bude odstraněn, bazénová tělesa budou sanována v nezbytně nutném rozsahu, poslouží jako nosné prvky novým nerezovým bazénům, jejichž materiálové provedení je zárukou trvanlivosti a snadné údržby. Technologické rozvody a technologie úpravy budou provedeny nově. Dále bude provedena nová vzduchotechnika bazénu, přilehlých prostor šaten, umýváren, bufetu a wellness, nová elektroinstalace, zdravotně technická instalace a vytápění s napojením na stávající zdroj tepla.
Předpokládaná hodnota: 81 988 202,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 30.11.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 79 544 170,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.10.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 80 446 503,01 CZK

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o užším řízení, výzva k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce PDF 1,52 MB 04.08.2016  11:38 
2. Příloha č. 1 Předloha čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 04.08.2016  11:38 
3. Příloha č. 2 Formulář - Krycí list žádosti o účast DOCX 0,02 MB 04.08.2016  11:38 
4. Příloha č. 3 Prohlášení o splnění požadavku na prokázání technických kval. předpokladů – formulář DOCX 0,13 MB 04.08.2016  11:38 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná výzva k podání nabídek a zadávací dokumetace PDF 9,74 MB 30.09.2016  12:32 
2. Příloha č. 1 Projektová dokumentace a soupis prací ZIP 84,04 MB 30.09.2016  12:40 
3. Příloha č. 2 Krycí list nabídky – formulář XLS 0,03 MB 30.09.2016  12:43 
4. Příloha č. 3 Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy DOCX 0,08 MB 30.09.2016  12:44 
5. Územní souhlas PDF 3,01 MB 30.09.2016  13:07 
6. Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby PDF 0,65 MB 30.09.2016  13:08 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,26 MB 10.08.2016  13:01 
2. Dodatečné informace č.2 PDF 0,39 MB 12.08.2016  13:31 
3. Dodatečné informace č.1_II PDF 0,44 MB 19.10.2016  15:13 
4. Přílohy dodatečných informací č.1_II ZIP 5,04 MB 19.10.2016  15:14 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 2,72 MB 04.08.2016  11:38 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ PDF 4,27 MB 14.12.2016  12:56 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo vč. příloh PDF 166,01 MB 08.12.2016  20:41 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo PDF 12,06 MB 03.05.2017  13:06 
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo PDF 38,51 MB 02.08.2017  10:10 
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo PDF 11,75 MB 12.10.2017  10:19 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Společnost MSO SERVIS - SBD   49971379 CZ Ano 79 544 170,00 CZK   ANO
2.   Moravostav Brno,a.s. stavební společnost   46347542 CZ NE 79 999 324,00 CZK    
3.   Strojírny a stavby Třinec,a.s.   47674539 CZ NE 81 298 424,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 80 446 503,01 CZK    Historie zakázky

Datum Popis Autor
04.08.2016 11:38:25 Zakázka zveřejněna  
10.08.2016 13:01:17 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
12.08.2016 13:31:31 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
30.09.2016 12:32:00 Přidání dokumentu "Písemná výzva k podání nabídek a zadávací dokumetace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
30.09.2016 12:40:00 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Projektová dokumentace a soupis prací", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
30.09.2016 12:43:54 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 Krycí list nabídky – formulář", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
30.09.2016 12:44:41 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
30.09.2016 13:07:35 Přidání dokumentu "Územní souhlas", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
30.09.2016 13:08:29 Přidání dokumentu "Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
19.10.2016 15:03:40 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "24.10.2016 10:00:00" na "26.10.2016 14:00:00" Ing. Olga Vavřinová
19.10.2016 15:13:11 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1_II", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
19.10.2016 15:14:36 Přidání dokumentu "Přílohy dodatečných informací č.1_II", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
08.12.2016 20:41:56 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo vč. příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
14.12.2016 12:56:08 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
01.02.2017 10:31:40 Přidán nový účastník "IČ="49971379 " Název:"společnost MSO SERVIS - SBD" Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
01.02.2017 10:36:58 Přidán nový účastník "IČ="60775530 " Název:"SATES MORAVA spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Martina Janíková
01.02.2017 10:37:10 Odstranění účastníka řízení "IČ="60775530 " Název:"SATES MORAVA spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Martina Janíková
01.02.2017 10:38:55 Přidán nový účastník "IČ="46347542 " Název:"Moravostav Brno,a.s. stavební společnost" Vítěz="Ne"" Ing. Martina Janíková
01.02.2017 10:40:17 Přidán nový účastník "IČ="47674539 " Název:"Strojírny a stavby Třinec,a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Martina Janíková
01.02.2017 10:41:46 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "79544170.00" Ing. Martina Janíková
03.05.2017 13:06:32 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
02.08.2017 10:10:54 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
12.10.2017 10:19:08 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
21.08.2018 13:30:21 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího krytého bazénu na moderní styl s moderní technologií. Realizací bude upraven stávající plavecko-relaxační objekt města. Jedná se o kompletní výměnu bazénů, zřízení wellness, technologických prostor, tříramenného schodiště, předělání šaten pro návštěvníky. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Hodoníně, která spočívá ve vybudování nového wellness (parní a finské sauny, whirpool, masáž, odpočívárna) v 1.NP, úpravě technologických prostor v 1.NP a vybudování nového tříramenného schodiště s výtahem. V 2.NP budou kompletně předělány šatny pro návštěvníky, v umývárnách budou provedeny drobné stavební úpravy, záchody zůstanou zachovány. Dále je ve 2.NP navržen 2x whirpool pro 4 osoby. Stávající keramický obklad bazénových těles bude odstraněn, bazénová tělesa budou sanována v nezbytně nutném rozsahu, poslouží jako nosné prvky novým nerezovým bazénům, jejichž materiálové provedení je zárukou trvanlivosti a snadné údržby. Technologické rozvody a technologie úpravy budou provedeny nově. Dále bude provedena nová vzduchotechnika bazénu, přilehlých prostor šaten, umýváren, bufetu a wellness, nová elektroinstalace, zdravotně technická instalace a vytápění s napojením na stávající zdroj tepla." na "Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího krytého bazénu na moderní styl s moderní technologií. Realizací bude upraven stávající plavecko-relaxační objekt města. Jedná se o kompletní výměnu bazénů, zřízení wellness, technologických prostor, tříramenného schodiště, předělání šaten pro návštěvníky. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Hodoníně, která spočívá ve vybudování nového wellness (parní a finské sauny, whirpool, masáž, odpočívárna) v 1.NP, úpravě technologických prostor v 1.NP a vybudování nového tříramenného schodiště s výtahem. V 2.NP budou kompletně předělány šatny pro návštěvníky, v umývárnách budou provedeny drobné stavební úpravy, záchody zůstanou zachovány. Dále je ve 2.NP navržen 2x whirpool pro 4 osoby. Stávající keramický obklad bazénových těles bude odstraněn, bazénová tělesa budou sanována v nezbytně nutném rozsahu, poslouží jako nosné prvky novým nerezovým bazénům, jejichž materiálové provedení je zárukou trvanlivosti a snadné údržby. Technologické rozvody a technologie úpravy budou provedeny nově. Dále bude provedena nová vzduchotechnika bazénu, přilehlých prostor šaten, umýváren, bufetu a wellness, nová elektroinstalace, zdravotně technická instalace a vytápění s napojením na stávající zdroj tepla." MgA. Petr Drábek
21.08.2018 13:30:21 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "26.10.2016 14:00:00" na "nezadáno" MgA. Petr Drábek
21.08.2018 13:30:21 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "29.08.2016 13:00:00" na "nezadáno" MgA. Petr Drábek
21.08.2018 13:32:32 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího krytého bazénu na moderní styl s moderní technologií. Realizací bude upraven stávající plavecko-relaxační objekt města. Jedná se o kompletní výměnu bazénů, zřízení wellness, technologických prostor, tříramenného schodiště, předělání šaten pro návštěvníky. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Hodoníně, která spočívá ve vybudování nového wellness (parní a finské sauny, whirpool, masáž, odpočívárna) v 1.NP, úpravě technologických prostor v 1.NP a vybudování nového tříramenného schodiště s výtahem. V 2.NP budou kompletně předělány šatny pro návštěvníky, v umývárnách budou provedeny drobné stavební úpravy, záchody zůstanou zachovány. Dále je ve 2.NP navržen 2x whirpool pro 4 osoby. Stávající keramický obklad bazénových těles bude odstraněn, bazénová tělesa budou sanována v nezbytně nutném rozsahu, poslouží jako nosné prvky novým nerezovým bazénům, jejichž materiálové provedení je zárukou trvanlivosti a snadné údržby. Technologické rozvody a technologie úpravy budou provedeny nově. Dále bude provedena nová vzduchotechnika bazénu, přilehlých prostor šaten, umýváren, bufetu a wellness, nová elektroinstalace, zdravotně technická instalace a vytápění s napojením na stávající zdroj tepla." na "Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího krytého bazénu na moderní styl s moderní technologií. Realizací bude upraven stávající plavecko-relaxační objekt města. Jedná se o kompletní výměnu bazénů, zřízení wellness, technologických prostor, tříramenného schodiště, předělání šaten pro návštěvníky. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Hodoníně, která spočívá ve vybudování nového wellness (parní a finské sauny, whirpool, masáž, odpočívárna) v 1.NP, úpravě technologických prostor v 1.NP a vybudování nového tříramenného schodiště s výtahem. V 2.NP budou kompletně předělány šatny pro návštěvníky, v umývárnách budou provedeny drobné stavební úpravy, záchody zůstanou zachovány. Dále je ve 2.NP navržen 2x whirpool pro 4 osoby. Stávající keramický obklad bazénových těles bude odstraněn, bazénová tělesa budou sanována v nezbytně nutném rozsahu, poslouží jako nosné prvky novým nerezovým bazénům, jejichž materiálové provedení je zárukou trvanlivosti a snadné údržby. Technologické rozvody a technologie úpravy budou provedeny nově. Dále bude provedena nová vzduchotechnika bazénu, přilehlých prostor šaten, umýváren, bufetu a wellness, nová elektroinstalace, zdravotně technická instalace a vytápění s napojením na stávající zdroj tepla." MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:43:24 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "80446503.01" MgA. Petr Drábek
13.08.2019 15:02:03 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora