Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, Brno, 61700

Ing. Anna Kroulíková

tel.: 545 110 145

e-mail: zakazky@dea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice II – 1. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2016-004156 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 04.08.2016   10:50
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace v západní části města Hodonín, v sídlišti Bažantnice, v ulici Erbenova, v úseku od křižovatky této ulice s ulicí Josefa Suka po křižovatku s ulicí Lesní. Trasa navazuje na již zpracovanou 2. etapu. Celková délka trasy navržené komunikace je 201,82 m. Vozovka je dvoupruhová. Povrch (kryt) vozovky bude z asfaltového betonu. Součástí komunikace bude nové parkoviště s kolmými stáními o celkovém počtu 7 stání, z nichž 1 stání je vyhrazeno pro osoby ZTP. Parkoviště bude mít kryt z drobných žulových kostek. Dále je navržena plocha pro kontejnery, s povrchem z betonové dlažby přírodní šedé barvy. Podél vozovky povedou nové přilehlé chodníky. Povrch chodníků bude tvořen betonovou dlažbou v pískové barvě. U křižovatky s ul. Josefa Suka budou umístěny přechody pro chodce.
Předpokládaná hodnota: 8 886 462,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 04.11.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 113 143,00 CZK
Datum ukončení plnění: 29.05.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 7 153 003,12 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,53 MB 04.08.2016  10:50 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,18 MB 04.08.2016  10:50 
2. Priloha_c_1_PD_SP ZIP 20,96 MB 04.08.2016  10:50 
3. Priloha_c_2_Formular_Kryci_list_nabidky XLS 0,03 MB 04.08.2016  10:50 
4. Priloha_c_3_predloha_seznamu_stavebnich_praci DOCX 0,14 MB 04.08.2016  10:50 
5. Priloha_c_4_obchodni_podminky DOCX 0,08 MB 04.08.2016  10:50 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,26 MB 08.08.2016  13:48 
2. Příloha č. 1 DI č.1/16264 ZIP 21,20 MB 08.08.2016  13:52 
3. Dodatečné informace č.2 PDF 0,26 MB 18.08.2016  11:23 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE DLE § 76 ODST. 6 ZVZ PDF 1,65 MB 15.09.2016  07:29 
2. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče PDF 0,25 MB 15.09.2016  07:31 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE DLE § 81 ZVZ PDF 0,89 MB 13.10.2016  08:36 
2. Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,26 MB 13.10.2016  08:37 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 85 ZVZ PDF 2,49 MB 15.11.2016  13:40 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,13 MB 11.11.2016  10:31 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo PDF 4,34 MB 12.06.2017  08:57 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 7 113 143,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 7 153 003,12 CZK    Historie zakázky

Datum Popis Autor
04.08.2016 10:50:22 Zakázka zveřejněna  
04.08.2016 10:50:37 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.08.2016 10:50:21" na "04.08.2016 10:50:22" Ing. Olga Vavřinová
08.08.2016 13:41:26 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.08.2016 10:00:00" na "24.08.2016 10:00:00" Ing. Olga Vavřinová
08.08.2016 13:48:52 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
08.08.2016 13:52:11 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 DI č.1/16264", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
18.08.2016 11:23:07 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
15.09.2016 7:29:57 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ ZADAVATELE DLE § 76 ODST. 6 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
15.09.2016 7:31:50 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
13.10.2016 8:36:01 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ ZADAVATELE DLE § 81 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
13.10.2016 8:37:47 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
11.11.2016 10:31:06 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
15.11.2016 13:40:32 Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 85 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
30.01.2017 13:00:19 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Pavla Hlavatá
12.06.2017 8:57:51 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
21.08.2018 13:01:44 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "7113143.00" MgA. Petr Drábek
21.08.2018 13:04:18 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7113143.00" MgA. Petr Drábek
21.08.2018 13:05:31 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "7153003.12" MgA. Petr Drábek
21.08.2018 13:07:11 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:34:26 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2016-004156" MgA. Petr Drábek
22.08.2018 14:34:26 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "24.08.2016 10:00:00" na "nezadáno" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora