Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

CETKOVSKY s.r.o., Pechova 1228/3, Brno, 61500

Mgr. Alice Otáhalová

tel.: +420733537528

e-mail: otahalova@wallet.cz


Detail zakázky

Název zakázky: RPS – Hodonín – ul. Vančurova 1. část – I. Etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
639467 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 19.07.2016   08:25
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby: RPS – Hodonín – ul. Vančurova 1. část – I. Etapa. Předmětem stavby je oprava a rozšíření stávající komunikace a parkoviště, oprava stávajících chodníků, vybudování nových chodníků a parkovacích stání, zřízení kontejnerových stání, oprava a rozšíření hřiště a oprava veřejného osvětlení. Součástí předmětu plnění jsou související projekční práce a geodetického zaměření stavby.
Předpokládaná hodnota: 8 300 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 05.08.2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 14.09.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 660 230,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 638 878,30 CZK
Datum ukončení plnění: 15.05.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 707 348,60 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 695 891,30 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,14 MB 19.07.2016  08:25 
2. Příloha č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zadávací dokumentace DOC 0,18 MB 19.07.2016  08:25 
3. Příloha č. 7 Návrh smlouvy o dílo DOC 0,32 MB 19.07.2016  08:25 
4. Příloha č. 8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ZIP 0,20 MB 19.07.2016  08:25 
5. Příloha č. 9 Projektová dokumentace ZIP 112,90 MB 19.07.2016  08:25 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,10 MB 19.07.2016  08:25 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,08 MB 15.09.2016  11:05 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SoD - RPS - Hodonín - Vančurova - 1. část - I. etapa PDF 1,92 MB 14.09.2016  13:02 
2. Dodatek č. 1 PDF 2,14 MB 10.01.2017  13:24 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA   48035599 CZ NE 4 969 179,00 CZK  
2.   Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.   46983309 CZ NE 4 660 230,00 CZK ANO
3.   VHS Břeclav s.r.o.   42324149 CZ NE 5 381 615,00 CZK  
4.   EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Morava závod Morava jih   45274924 CZ NE 6 544 052,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 4 707 348,60 CZK   5 695 891,30 CZK  



Historie zakázky

Datum Popis Autor
19.07.2016 8:25:47 Zakázka zveřejněna  
14.09.2016 13:02:58 Přidání dokumentu "SoD - RPS - Hodonín - Vančurova - 1. část - I. etapa ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavla Hlavatá
15.09.2016 11:05:41 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Cetkovský
15.09.2016 11:06:13 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"" Vítěz="Ne"" Ing. Martin Cetkovský
15.09.2016 11:13:52 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "" na "SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA" Ing. Martin Cetkovský
15.09.2016 11:13:52 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "4969179.00" Ing. Martin Cetkovský
15.09.2016 11:15:45 Přidán nový účastník "IČ="46983309 " Název:"Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Martin Cetkovský
15.09.2016 11:18:43 Přidán nový účastník "IČ="42324149 " Název:"VHS Břeclav s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Martin Cetkovský
15.09.2016 11:19:10 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Morava závod Morava jih" Vítěz="Ne"" Ing. Martin Cetkovský
15.09.2016 11:27:00 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4660230.00" Ing. Martin Cetkovský
15.09.2016 11:27:00 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5638878.30" Ing. Martin Cetkovský
10.01.2017 13:24:59 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavla Hlavatá
21.08.2018 12:55:37 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4707348.60" MgA. Petr Drábek
21.08.2018 12:55:37 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5695891.30" MgA. Petr Drábek
21.08.2018 12:55:52 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora