Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, Brno, 61200

Ing. Miroslav Šlégl

tel.: +420 541 426 064

e-mail: miroslav.slegl@apinvesting.cz


Detail zakázky

Název zakázky: IPRM Hodonín - revitalizace veřejných prostranství
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000015 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
511994 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 23.07.2015   10:09
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je revitalizace ulice Lesní a ul. Skácelova - oprava vozovky, oprava stávajícího chodníku a vybudování nového parkoviště. Dále oprava vozovky, vybudování nových chodníků a parkovacích ploch mezi ul. Seifertova a Patočkova. Řešení parkovacích ploch mezi ul. Jilemnického a Sukovou a dále řešení úpravy náměstí a dětského hřiště na náměstí Bohuslava Martinů. Bližší podrobnosti budou uvedeny v zadávací projektové dokumentaci. Projektová zadávací dokumentace má pět samostatných částí.
Předpokládaná hodnota: 26 809 753,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 14.08.2015 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 14.09.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 21 779 363,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 26 353 029,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.11.2015

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky PDF 0,29 MB 23.07.2015  10:09 
2. Obchodní podmínky PDF 0,23 MB 23.07.2015  10:09 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dokladová část B. Martinů ZIP 24,62 MB 23.07.2015  10:09 
2. Doklady Jilemnického, Sukova ZIP 17,81 MB 23.07.2015  10:09 
3. Doklady Lesní ZIP 16,17 MB 23.07.2015  10:09 
4. Doklady Seifertova, Patočkova ZIP 14,09 MB 23.07.2015  10:09 
5. Doklady Skácelova ZIP 14,92 MB 23.07.2015  10:09 
6. Soupisy prací ZIP 0,81 MB 23.07.2015  10:09 
7. Průvodní zpráva Skácelova PDF 0,16 MB 23.07.2015  10:09 
8. Průvodní zpráva Bažantnice II PDF 0,26 MB 23.07.2015  10:09 
9. Průvodní zpráva Lesní PDF 0,13 MB 23.07.2015  10:09 
10. Průvodní zpráva Seifertova, Patočkova PDF 0,15 MB 23.07.2015  10:09 
11. Seznam dotčených pozemků Bažantnice II PDF 0,12 MB 23.07.2015  10:09 
12. Seznam dotčených pozemků Lesní PDF 0,07 MB 23.07.2015  10:09 
13. Průvodní zpráva B.Martinů PDF 0,25 MB 23.07.2015  10:09 
14. Seznam dotčených pozemků Seifertova, Patočkova PDF 0,09 MB 23.07.2015  10:09 
15. Seznam dotčených pozemků Skácelova PDF 0,10 MB 23.07.2015  10:09 
16. Návrh náhradní výsadby Seifertova, Patočkova PDF 0,06 MB 23.07.2015  10:09 
17. Návrh náhradní výsadby Skácelova PDF 0,07 MB 23.07.2015  10:09 
18. Technická zpráva Bažantnice II PDF 0,08 MB 23.07.2015  10:09 
19. Technická Zpráva Lesní PDF 0,09 MB 23.07.2015  10:09 
20. Techniká zpráva Bažantnice II-komunikace a parkoviště PDF 0,18 MB 23.07.2015  10:09 
21. Technická zpráva Seifertova, Patočkova-parkoviště, chodníky PDF 0,09 MB 23.07.2015  10:09 
22. Techniká zpárva Skácelova-parkoviště, chodníky PDF 0,09 MB 23.07.2015  10:09 
23. Technická zpráva Seifertova, Patočkova-VO PDF 0,07 MB 23.07.2015  10:09 
24. Souhrnná technická zpráva B.Martinů PDF 1,72 MB 23.07.2015  10:09 
25. Technická zpráva B.Martinů-herní prvky PDF 0,53 MB 23.07.2015  10:09 
26. Technická zpráva B.Martinů-dopadové plochy PDF 0,05 MB 23.07.2015  10:09 
27. Technická zpráva B.Martinů-mobiliář PDF 0,28 MB 23.07.2015  10:09 
28. Technická zpráva B.Martinů-mlatové chodníky PDF 0,05 MB 23.07.2015  10:09 
29. Technická zpráva B.Martinů-zpevněné plochy PDF 0,06 MB 23.07.2015  10:09 
30. Technická zpráva B.Martinů-sadové úpravy PDF 0,06 MB 23.07.2015  10:09 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace I PDF 0,46 MB 04.08.2015  15:48 
2. SO01oprava - příloha DI I XLS 0,07 MB 04.08.2015  15:50 
3. SO02-oprava, příloha DI I XLS 0,07 MB 04.08.2015  15:51 
4. SO03 oprava, příloha DI I XLS 0,07 MB 04.08.2015  15:52 
5. SO04 oprava, příloha DI I XLS 0,08 MB 04.08.2015  15:53 
6. SO05 oprava, příloha DI I XLS 0,06 MB 04.08.2015  15:54 
7. SO06 oprava, příloha DI I XLS 0,07 MB 04.08.2015  15:55 
8. SO07 oprava, příloha DI I XLS 0,06 MB 04.08.2015  15:55 
9. SO08 oprava, příloha DI I XLS 0,05 MB 04.08.2015  15:56 
10. SO02 oprava, k DI II XLS 0,07 MB 07.08.2015  13:53 
11. dodatečné informace č. II PDF 0,29 MB 07.08.2015  13:56 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění VZ PDF 0,15 MB 27.07.2015  09:30 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,52 MB 24.09.2015  15:07 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,00 MB 24.09.2015  15:05 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   VHS plus, spol. s r.o.   46992138 CZ NE 22 175 529,00 CZK  
2.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 22 885 973,00 CZK  
3.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 21 779 363,00 CZK ANO
4.   EUROVIA CS, a. s.   45274924 CZ NE 24 253 950,00 CZK  
5.   OHL ŽS, a.s.   46342796 CZ NE 25 498 957,50 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
23.07.2015 10:09:28 Zakázka zveřejněna  
27.07.2015 9:30:04 Přidání dokumentu "Odůvodnění VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
04.08.2015 15:48:41 Přidání dokumentu "Dodatečné informace I", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
04.08.2015 15:50:38 Přidání dokumentu "SO01oprava - příloha DI I", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
04.08.2015 15:51:31 Přidání dokumentu "SO02-oprava, příloha DI I", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
04.08.2015 15:52:38 Přidání dokumentu "SO03 oprava, příloha DI I", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
04.08.2015 15:53:20 Přidání dokumentu "SO04 oprava, příloha DI I", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
04.08.2015 15:54:17 Přidání dokumentu "SO05 oprava, příloha DI I", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
04.08.2015 15:55:03 Přidání dokumentu "SO06 oprava, příloha DI I", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
04.08.2015 15:55:43 Přidání dokumentu "SO07 oprava, příloha DI I", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
04.08.2015 15:56:39 Přidání dokumentu "SO08 oprava, příloha DI I", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
07.08.2015 13:51:55 Přidání dokumentu "DI č. II", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
07.08.2015 13:53:05 Přidání dokumentu "SO02 oprava, k DI II", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
07.08.2015 13:56:04 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - DI č. II" Ing. Jan Neuer
07.08.2015 13:56:51 Přidání dokumentu "dodatečné informace č. II", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
24.09.2015 15:05:24 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
24.09.2015 15:07:07 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
24.09.2015 15:10:25 Přidán nový účastník "IČ="46992138 " Název:"VHS plus, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Jan Neuer
24.09.2015 15:11:20 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s. " Vítěz="Ne"" Ing. Jan Neuer
24.09.2015 15:12:10 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Jan Neuer
24.09.2015 15:13:13 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a. s. " Vítěz="Ne"" Ing. Jan Neuer
24.09.2015 15:15:08 Přidán nový účastník "IČ="46342796 " Název:"OHL ŽS, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Jan Neuer
21.08.2018 14:26:34 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem veřejné zakázky je revitalizace ulice Lesní a ul. Skácelova - oprava vozovky, oprava stávajícího chodníku a vybudování nového parkoviště. Dále oprava vozovky, vybudování nových chodníků a parkovacích ploch mezi ul. Seifertova a Patočkova. Řešení parkovacích ploch mezi ul. Jilemnického a Sukovou a dále řešení úpravy náměstí a dětského hřiště na náměstí Bohuslava Martinů. Bližší podrobnosti budou uvedeny v zadávací projektové dokumentaci. Projektová zadávací dokumentace má pět samostatných částí." na "Předmětem veřejné zakázky je revitalizace ulice Lesní a ul. Skácelova - oprava vozovky, oprava stávajícího chodníku a vybudování nového parkoviště. Dále oprava vozovky, vybudování nových chodníků a parkovacích ploch mezi ul. Seifertova a Patočkova. Řešení parkovacích ploch mezi ul. Jilemnického a Sukovou a dále řešení úpravy náměstí a dětského hřiště na náměstí Bohuslava Martinů. Bližší podrobnosti budou uvedeny v zadávací projektové dokumentaci. Projektová zadávací dokumentace má pět samostatných částí." MgA. Petr Drábek
21.08.2018 14:26:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "21779363.00" MgA. Petr Drábek
21.08.2018 14:26:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "26353029.00" MgA. Petr Drábek
21.08.2018 14:28:38 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora