Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

VIA Consult a.s., Holandská 2, Brno, 63900

Mgr. Bc. Milan Konečný

tel.: +420 605201156

e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000039 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
404777  
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 22.12.2014   19:47
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou následující stavební úpravy:
- zateplení obvodového pláště – fasády,
- výměna původních výplní otvorů,
- zateplení ploché a vazníkové střechy,
- práce PSV a dokončovací práce.

Na objektu jsou objednané další stavební práce jiných projekčních kanceláří. Je nutné všechny tyto práce brát jako celek a ne jako jednotlivě nezávislé dílčí části. Mezi tyto další stavební práce patří zejména:
- projekt vzduchotechniky řešící kompletní mikroklima celé bazénové haly včetně administrativní
části,
- projekt hromosvodu,
- projekt podhledu bazénové haly, kde je nutné navrhnout funkční skladbu která je součástí
střechy, tzn. parotěsnící a tepelněizolační souvrství,
- projekt dispozičního řešení administrativní části, který má návaznost na nové výplně otvorů,
včetně konstrukčního řešení vyložené balkónové desky,
- projekt sanace obvodového pláště zdiva bazénové haly, sanace hydroizolace spodní stavby,
- projekt úprav ploch u objektu.
V konečné fázi bylo domluveno ponechání vnitřních dispozic objektu bez ohledu na provedené změny v obvodovém plášti. Toto má za následek např. nemožnost stanovit speciální požadavky na výplně otvorů, jako jsou dětské pojistky, omezovače otevíravé polohy, typy skleněných výplní, rozdělení parapetů oken atd.
Předpokládaná hodnota: 10 100 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 06.01.2015 9:00 hodin
Lhůta pro podání nabídek: 03.02.2015 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 12.02.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 9 558 510,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 11 565 798,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.11.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 14 847 072,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 17 964 957,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. výzva k podání nabídek PDF 0,55 MB 15.01.2015  18:12 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. kvalifikační dokumentace PDF 0,60 MB 22.12.2014  19:47 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha ZD - Krycí list PDF 0,27 MB 15.01.2015  18:10 
2. Příloha ZD - smlouva PDF 0,82 MB 15.01.2015  18:11 
3. zadávací dokumentace PDF 0,62 MB 15.01.2015  18:11 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PD pruvodni zpráva PDF 0,08 MB 22.12.2014  19:47 
2. PD souhrnna technicka zprava PDF 0,11 MB 22.12.2014  19:47 
3. požárně-bezpečnostní řešení PDF 0,07 MB 22.12.2014  19:47 
4. PD technická zpráva PDF 0,15 MB 22.12.2014  19:47 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,34 MB 21.01.2015  15:31 
2. Uprava výkresu PD 1 PDF 0,12 MB 21.01.2015  15:32 
3. Uprava výkresu PD 2 PDF 0,11 MB 21.01.2015  15:32 
4. Uprava výkresu PD 3 PDF 0,11 MB 21.01.2015  15:32 
5. Dodatečné informace č.2 PDF 0,45 MB 29.01.2015  15:33 
6. Příloha dod. inf. 2 - 1 PDF 0,26 MB 29.01.2015  15:34 
7. Příloha dod. inf. 2 - 2 PDF 0,30 MB 29.01.2015  15:34 
8. Příloha dod. inf. 2 - 3 PDF 0,08 MB 29.01.2015  15:35 
9. Příloha dod. inf. 2 - 4 PDF 0,15 MB 29.01.2015  15:35 
10. Příloha dod. inf. 2 - 5 PDF 0,14 MB 29.01.2015  15:35 
11. Příloha dod. inf. 2 - 6 PDF 0,08 MB 29.01.2015  15:37 
12. Příloha dod. inf. 2 - 7 PDF 0,10 MB 29.01.2015  15:38 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky PDF 0,34 MB 22.12.2014  19:47 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,50 MB 13.02.2015  14:13 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 1,92 MB 13.02.2015  14:10 
2. Dodatek č. 1 SoD PDF 4,77 MB 01.10.2015  09:18 
3. Dodatek č. 2 SoD PDF 0,57 MB 01.10.2015  09:20 
4. Dodatek č. 3 SoD PDF 1,46 MB 26.11.2015  12:22 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 0,24 MB 01.03.2016  11:52 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Hroší stavby Morava a.s.   28597460 CZ NE 9 558 510,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 14 847 072,00 CZK   17 964 957,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
PMGSTAV SK, s.r.o. 44756518    Slovensko
STAFIKR, spol. s r. o. 46344039    Česká republika
SULKO s. r. o. 47976969    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
22.12.2014 19:47:09 Zakázka zveřejněna  
15.01.2015 18:10:20 Přidání dokumentu "Příloha ZD - Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
15.01.2015 18:11:00 Přidání dokumentu "Příloha ZD - smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
15.01.2015 18:11:26 Přidání dokumentu "zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
15.01.2015 18:12:05 Přidání dokumentu "výzva k podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
21.01.2015 15:31:13 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
21.01.2015 15:32:02 Přidání dokumentu "Uprava výkresu PD 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
21.01.2015 15:32:31 Přidání dokumentu "Uprava výkresu PD 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
21.01.2015 15:32:54 Přidání dokumentu "Uprava výkresu PD 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
29.01.2015 15:33:32 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
29.01.2015 15:34:14 Přidání dokumentu "Příloha dod. inf. 2 - 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
29.01.2015 15:34:45 Přidání dokumentu "Příloha dod. inf. 2 - 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
29.01.2015 15:35:11 Přidání dokumentu "Příloha dod. inf. 2 - 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
29.01.2015 15:35:34 Přidání dokumentu "Příloha dod. inf. 2 - 4", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
29.01.2015 15:35:53 Přidání dokumentu "Příloha dod. inf. 2 - 5", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
29.01.2015 15:37:45 Přidání dokumentu "Příloha dod. inf. 2 - 6", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
29.01.2015 15:38:14 Přidání dokumentu "Příloha dod. inf. 2 - 7", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
13.02.2015 13:18:12 Přidán nový účastník "IČ="28597460 " Název:"Hroší stavby Morava a.s." Vítěz="Ano"" Mgr. Milan Konečný
13.02.2015 14:10:50 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
13.02.2015 14:13:14 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
01.10.2015 9:18:40 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
01.10.2015 9:20:13 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
26.11.2015 12:22:54 Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
01.03.2016 11:48:32 Přidán nový účastník "IČ="44756518 " Název:"PMGSTAV SK, s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Milan Konečný
01.03.2016 11:49:16 Přidán nový účastník "IČ="46344039 " Název:"STAFIKR, spol. s r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Milan Konečný
01.03.2016 11:49:43 Přidán nový účastník "IČ="47976969 " Název:"SULKO s. r. o." Vítěz="Ne"" Mgr. Milan Konečný
01.03.2016 11:52:09 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Milan Konečný
20.08.2018 15:40:13 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem veřejné zakázky jsou následující stavební úpravy: - zateplení obvodového pláště – fasády, - výměna původních výplní otvorů, - zateplení ploché a vazníkové střechy, - práce PSV a dokončovací práce. Na objektu jsou objednané další stavební práce jiných projekčních kanceláří. Je nutné všechny tyto práce brát jako celek a ne jako jednotlivě nezávislé dílčí části. Mezi tyto další stavební práce patří zejména: - projekt vzduchotechniky řešící kompletní mikroklima celé bazénové haly včetně administrativní části, - projekt hromosvodu, - projekt podhledu bazénové haly, kde je nutné navrhnout funkční skladbu která je součástí střechy, tzn. parotěsnící a tepelněizolační souvrství, - projekt dispozičního řešení administrativní části, který má návaznost na nové výplně otvorů, včetně konstrukčního řešení vyložené balkónové desky, - projekt sanace obvodového pláště zdiva bazénové haly, sanace hydroizolace spodní stavby, - projekt úprav ploch u objektu. V konečné fázi bylo domluveno ponechání vnitřních dispozic objektu bez ohledu na provedené změny v obvodovém plášti. Toto má za následek např. nemožnost stanovit speciální požadavky na výplně otvorů, jako jsou dětské pojistky, omezovače otevíravé polohy, typy skleněných výplní, rozdělení parapetů oken atd. " na "Předmětem veřejné zakázky jsou následující stavební úpravy: - zateplení obvodového pláště – fasády, - výměna původních výplní otvorů, - zateplení ploché a vazníkové střechy, - práce PSV a dokončovací práce. Na objektu jsou objednané další stavební práce jiných projekčních kanceláří. Je nutné všechny tyto práce brát jako celek a ne jako jednotlivě nezávislé dílčí části. Mezi tyto další stavební práce patří zejména: - projekt vzduchotechniky řešící kompletní mikroklima celé bazénové haly včetně administrativní části, - projekt hromosvodu, - projekt podhledu bazénové haly, kde je nutné navrhnout funkční skladbu která je součástí střechy, tzn. parotěsnící a tepelněizolační souvrství, - projekt dispozičního řešení administrativní části, který má návaznost na nové výplně otvorů, včetně konstrukčního řešení vyložené balkónové desky, - projekt sanace obvodového pláště zdiva bazénové haly, sanace hydroizolace spodní stavby, - projekt úprav ploch u objektu. V konečné fázi bylo domluveno ponechání vnitřních dispozic objektu bez ohledu na provedené změny v obvodovém plášti. Toto má za následek např. nemožnost stanovit speciální požadavky na výplně otvorů, jako jsou dětské pojistky, omezovače otevíravé polohy, typy skleněných výplní, rozdělení parapetů oken atd. " MgA. Petr Drábek
20.08.2018 15:40:13 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "9558510.00" MgA. Petr Drábek
20.08.2018 15:40:13 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "11565798.00" MgA. Petr Drábek
20.08.2018 15:40:33 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "14847072.00" MgA. Petr Drábek
20.08.2018 15:40:33 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "17964957.00" MgA. Petr Drábek
20.08.2018 15:40:52 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" MgA. Petr Drábek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora