Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, Modřice, 66442

Ing. Eliška Hallová

tel.: 545 110 145

e-mail: hallova@dea.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000031 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
495799 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 29.10.2014   13:51
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu kulturního domu Horní Valy, Hodonín podle projektové dokumentace a soupisu prací s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY HORNÍ VALY, HODONÍN“.
Předpokládaná hodnota: 35 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 28.11.2014 10:00 hodin
Lhůta pro podání nabídek: 13.01.2015 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.01.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 44 150 090,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 53 421 609,00 CZK
Datum ukončení plnění: 04.09.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 44 147 065,18 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 53 417 948,86 CZK

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o užším řízení, výzva k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce PDF 1,33 MB 29.10.2014  15:29 
2. Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb. PDF 0,45 MB 29.10.2014  15:31 
3. Příloha č. 2 Předloha seznamu stavebních prací provedených dodavatelem DOCX 0,51 MB 04.11.2014  11:02 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace a soupis prací ZIP 57,52 MB 22.12.2014  18:46 
2. Příloha č. 2 Krycí list nabídky - formulář XLS 0,04 MB 22.12.2014  18:48 
3. Příloha č. 3 Harmonogram kulturních akcí PDF 0,63 MB 22.12.2014  18:51 
4. Příloha č. 4 Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy DOC 0,22 MB 22.12.2014  18:52 
5. Písemná výzva k podání nabídek PDF 1,10 MB 22.12.2014  19:02 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 0,62 MB 04.11.2014  11:00 
2. Dodatečná informace č. 2 PDF 0,66 MB 12.11.2014  17:40 
3. Dodatečná informace č. 3 PDF 0,56 MB 24.11.2014  18:10 
4. Dodatečná informace č. 1 - II. kolo PDF 0,66 MB 06.01.2015  22:42 
5. Příloha_č.1_Dod.info.č.1_II.kolo_Foto_osvětlení_baneru PDF 0,46 MB 06.01.2015  22:48 
6. Příloha_č.2_Dod.info.č.1_II.kolo_Vyjádření_KrajskéHygienickéStanice PDF 0,23 MB 06.01.2015  22:51 
7. Příloha_č.3_Dod.info.č.1_II.kolo_Technologický_postup_likvidace_azbestu DOC 0,04 MB 06.01.2015  22:52 
8. Příloha_č.4_Dod.info.č.1_II.kolo_Požárně bezpečnostní řešení ZIP 4,48 MB 06.01.2015  22:54 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 156 a § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PDF 0,60 MB 06.11.2014  19:31 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele dle § 85 PDF 0,50 MB 26.01.2015  13:09 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SoD KD Horní Valy PDF 7,24 MB 21.01.2015  08:15 
2. Dodatek č. 1_KD Horní Valy PDF 0,13 MB 14.09.2015  08:08 
3. Dodatek č. 2_KD Horní Valy PDF 10,52 MB 14.09.2015  14:12 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PROTOKOL O VÝŠI SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY A SEZNAMU SUBDODAVATELŮ V SOULADU S § 147a odst. 1 písm. b), c) ZVZ PDF 2,04 MB 27.10.2015  13:50 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Sdružení I. Unistav a.s. + II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.   00531766 CZ NE 44 850 000,00 CZK  
2.   ESOX, spol. s r.o.   00558010 CZ NE 45 503 533,00 CZK  
3.   Hroší stavby Morava a.s.   28597460 CZ NE 47 298 971,00 CZK  
4.   Společnost pro Úpravy KD Horní Valy Vedoucí společník: Hrušecká stavební spol. s r.o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky Společník: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno   25585142 CZ NE 44 150 090,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 44 147 065,18 CZK   53 417 948,86 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Alumbrado s.r.o. 29194911    Česká republika
Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. 26910519    Česká republika
RI OKNA a.s. 60724862    Česká republika
Skanska a.s. 26271303    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
29.10.2014 13:51:00 Zakázka zveřejněna  
29.10.2014 13:51:16 Založeno nové řízení Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 13:51:17 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "17.03.2042" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 13:51:17 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.10.2014 09:00:00" na "nezadáno" Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 13:51:17 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "29.10.2014" na "14.11.2014 10:00:00" Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 15:26:27 Přidání dokumentu "Oznámení o užším řízení, výzva k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 15:27:20 Přidání dokumentu "Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 15:29:03 Odstranění dokumentu "Kvalifikační dokumentace - Oznámení o užším řízení, výzva k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce" Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 15:29:09 Odstranění dokumentu "Kvalifikační dokumentace - Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb." Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 15:29:47 Přidání dokumentu "Oznámení o užším řízení, výzva k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 15:31:08 Přidání dokumentu "Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona č. 137/2006 Sb.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 15:34:56 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 15:34:56 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000031" Ing. Olga Vavřinová
29.10.2014 15:34:56 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.10.2014" na "29.10.2014 15:34:55" Ing. Olga Vavřinová
04.11.2014 10:58:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.10.2014 15:34:55" na "29.10.2014" Ing. Olga Vavřinová
04.11.2014 10:58:48 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "14.11.2014 10:00:00" na "18.11.2014 10:00:00" Ing. Olga Vavřinová
04.11.2014 11:00:14 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
04.11.2014 11:02:18 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 Předloha seznamu stavebních prací provedených dodavatelem", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
06.11.2014 19:31:33 Přidání dokumentu "Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 156 a § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
12.11.2014 17:38:58 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "18.11.2014 10:00:00" na "28.11.2014 10:00:00" Ing. Olga Vavřinová
12.11.2014 17:40:48 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
24.11.2014 18:10:46 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
22.12.2014 17:24:57 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.10.2014" na "29.10.2014 13:51:00" Ing. Olga Vavřinová
22.12.2014 17:27:17 Přidání dokumentu "Písemná výzva k podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
22.12.2014 18:46:07 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 Projektová dokumentace a soupis prací", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
22.12.2014 18:48:48 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 Krycí list nabídky - formulář", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
22.12.2014 18:51:16 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 Harmonogram kulturních akcí", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
22.12.2014 18:52:11 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
22.12.2014 19:01:36 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Písemná výzva k podání nabídek" Ing. Olga Vavřinová
22.12.2014 19:02:25 Přidání dokumentu "Písemná výzva k podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
06.01.2015 22:40:42 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "09.01.2015 13:00:00" na "13.01.2015 10:00:00" Ing. Olga Vavřinová
06.01.2015 22:42:50 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1 - II. kolo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
06.01.2015 22:48:30 Přidání dokumentu "Příloha_č.1_Dod.info.č.1_II.kolo_Foto_osvětlení_baneru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
06.01.2015 22:51:40 Přidání dokumentu "Příloha_č.2_Dod.info.č.1_II.kolo_Vyjádření_KrajskéHygienickéStanice", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
06.01.2015 22:52:24 Přidání dokumentu "Příloha_č.3_Dod.info.č.1_II.kolo_Technologický_postup_likvidace_azbestu", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
06.01.2015 22:54:01 Přidání dokumentu "Příloha_č.4_Dod.info.č.1_II.kolo_Požárně bezpečnostní řešení ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
21.01.2015 8:15:02 Přidání dokumentu "SoD Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavla Hlavatá
26.01.2015 13:09:07 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele dle § 85", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová
10.02.2015 12:43:22 Přidán nový účastník "IČ="00531766 " Název:"Sdružení I. Unistav a.s. + II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Olga Vavřinová
10.02.2015 12:44:14 Přidán nový účastník "IČ="00558010 " Název:"ESOX, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Olga Vavřinová
10.02.2015 12:45:04 Přidán nový účastník "IČ="28597460 " Název:"Hroší stavby Morava a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Olga Vavřinová
10.02.2015 12:45:55 Přidán nový účastník "IČ="25585142 " Název:"Společnost pro Úpravy KD Horní Valy Vedoucí společník: Hrušecká stavební spol. s r.o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky Společník: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno" Vítěz="Ano"" Ing. Olga Vavřinová
10.02.2015 12:49:08 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "44150090.00" Ing. Olga Vavřinová
10.02.2015 12:50:50 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "53421609.00" Ing. Olga Vavřinová
14.09.2015 8:08:09 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1_KD Horní Valy", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavla Hlavatá
14.09.2015 14:12:55 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2_KD Horní Valy", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Pavla Hlavatá
20.10.2015 8:09:21 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "44147065.18" Ing. Olga Vavřinová
20.10.2015 8:09:21 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "53417948.86" Ing. Olga Vavřinová
20.10.2015 8:10:46 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Olga Vavřinová
20.10.2015 8:12:02 Přidán nový účastník "IČ="29194911 " Název:"Alumbrado s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Olga Vavřinová
20.10.2015 8:12:49 Přidán nový účastník "IČ="26910519 " Název:"Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Olga Vavřinová
20.10.2015 8:13:39 Přidán nový účastník "IČ="60724862 " Název:"RI OKNA a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Olga Vavřinová
20.10.2015 8:14:29 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Olga Vavřinová
20.10.2015 8:14:58 Přidán nový účastník "IČ="29194911 " Název:"Alumbrado s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Olga Vavřinová
20.10.2015 8:21:33 Odstranění účastníka řízení "IČ="29194911 " Název:"Alumbrado s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Olga Vavřinová
27.10.2015 13:50:57 Přidání dokumentu "PROTOKOL O VÝŠI SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY A SEZNAMU SUBDODAVATELŮ V SOULADU S § 147a odst. 1 písm. b), c) ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Olga Vavřinová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora