Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Martin Kraus

tel.: 518316431

e-mail: kraus.martin@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy obvodového pláště předávací stanice PS 3/Jihovýchod
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000010 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 07.05.2014   12:45
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: V rámci stavebních úprav bude odstraněna nesoudržná a poškozená omítka a stávající omítka bude očištěna od stávající oprýskané fasádní barvy.
Praskliny budou očištěny a vyplněny speciální omítkou se sklolaminátovými vlákny pro větší soudržnost, velké staticky nestabilní praskliny budou specializovanou firmou stabilizovány a zpevněny helikální výztuží (přesný postup, druh výztuže určí realizační firma). Stávající povrch fasády bude vyrovnán omítkou a začištěn do roviny. Na takto upravený povrch bude aplikována hloubková akrylátová penetrace, která podklad zpevní a připraví na nanesení štěrkového tmele s výztužnou sítí.
Nakonec bude na takto upravený povrch natažena tenkovrstvá silikátová omítka (barva písková).

Ocelová zdvojená okna, ocelová vrata, výlezový žebřík na střechu, ocelové ochranné mříže budou ponechány a pouze očištěny od koroze a nečistot a znovu opatřeny novým ochranným venkovním syntetickým nátěrem (barva tmavě hnědá odstín kaštan).

Stávající oplechování bude odstraněno vč. krycích ventilačních mřížek a bude nahrazeno novým oplechováním z titanzinkového plechu, stejně jako ventilační mřížky.

Před zahájením prací na fasádě budou z fasády demontovány všechny komponenty, které by překážely při práci a po skončení budou namontovány zpět. Ty které nebude možno sundat budou zabezpečeny ochranným obalem proti poškození a znečištění.
Předpokládaná hodnota: 1 200 294,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 21.02.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 696 895,59 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 843 243,66 CZK
Datum ukončení plnění: 06.05.2014

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SoD PDF 0,99 MB 07.05.2014  12:45 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.   46992707 CZ NE 768 037,00 CZK  
2.   PROGRES Hodonín, s.r.o.   26244195 CZ NE 750 864,13 CZK  
3.   ISS stavtrade s.r.o.   29303192 CZ NE 696 895,59 CZK ANO
4.   HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.   25585142 CZ NE 1 069 959,00 CZK  
5.   Městská bytová správa, spol. s r.o.   63489953 CZ NE 725 836,00 CZK  
6.   STAVIKA s.r.o.   49432991 CZ NE 849 301,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
07.05.2014 12:45:13 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora