Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Martin Kraus

tel.: 518316431

e-mail: kraus.martin@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Centrum pomoci rodinám
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000014 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 11.10.2013   12:19
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky jsou stavební úpravy v rámci rekonstrukce a modernizace části prostor 3. nadzemního podlaží stávajícího objektu Městského úřadu Hodonín na ulici Horní Valy 2 p.č. st. 6391/1 za účelem zřízení „Centra pomoci rodinám“. Stavební úpravy spočívají rámcově v provedení potřebných změn dispozičního uspořádání a technického zhodnocení části 3.NP výše uvedeného objektu z důvodu zřízení nových prostor pro uživatele a personál „Centra pomoci rodinám“, tj. vybudování nových prostor pro poskytování sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, krizová pomoc, sociální terapie aj.) uzpůsobených potřebám uživatelů, druhu a metodám poskytování sociálních služeb a dalších činností. V rámci budování nových prostor „Centra pomoci rodinám“ pro sociální služby budou zřízené nové prostory pro uživatele (místnost pro vzdělávání a terapie, místnost se službami psychologa, místnost se službami etopeda, místnost pro příjem uživatelů, místnost s čekárnou pro uživatele a sociální zařízení pro uživatele) a nové prostory pro administrativní personál (pracovny s vybavením pro vedení služby, příruční sklad, kuchyňka, sociální zařízení).
Předpokládaná hodnota: 2 134 772,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24.06.2013 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 04.07.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 550 876,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 550 876,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.09.2013
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 550 876,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 550 876,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SoD PDF 14,42 MB 11.10.2013  12:41 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   RES, s.r.o.   41507223 CZ NE 2 311 003,00 CZK  
2.   Městská bytová správa spol. s r.o.   63489953 CZ NE 1 550 876,00 CZK ANO
3.   PROGRES Hodonín, s.r.o.   26244195 CZ NE 1 993 155,00 CZK  
4.   Bringstav s.r.o.   25512111 CZ NE 1 994 196,00 CZK  
5.   RENOVA stavební spol. s r.o.   46992707 CZ NE 1 849 463,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 1 550 876,00 CZK   1 550 876,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
11.10.2013 12:19:00 Zakázka zveřejněna  
11.10.2013 12:19:07 Založeno nové řízení Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:19:07 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.10.2013" na "12.06.2013" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:19:07 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "25.02.2041" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:19:07 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "11.10.2013 09:00:00" na "nezadáno" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:22:42 Přidán nový účastník "IČ="63489953 " Název:"Městská bytová správa spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:25:17 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1550876.00" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:25:17 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1550876.00" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:25:17 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "12.06.2013" na "11.10.2013 12:19:00" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:27:43 Přidán nový účastník "IČ="26244195 " Název:"PROGRES Hodonín" Vítěz="Ne"" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:28:00 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "PROGRES Hodonín" na "PROGRES Hodonín, s.r.o." Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:28:46 Přidán nový účastník "IČ="25512111 " Název:"Bringstav s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:29:55 Přidán nový účastník "IČ="46992707 " Název:"RENOVA stavební spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:30:50 Přidán nový účastník "IČ="41507223 " Název:"RES, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:35:27 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1550876.00" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:35:27 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1550876.00" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:35:44 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:37:00 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.10.2013 12:19:00" na "11.10.2013" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:37:20 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:37:20 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000014" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:37:20 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.10.2013" na "11.10.2013 12:37:19" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:37:25 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.10.2013 12:37:19" na "11.10.2013" Ing. Martin Kraus
11.10.2013 12:41:27 Přidání dokumentu "SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Martin Kraus

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora