Město Hodonín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535

IČO: 00284891

Telefon: 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, Hodonín, 69535

Ing. Pavel Svoboda

tel.: 518 316 453

e-mail: svoboda.pavel@muhodonin.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II - 3. etapa, ul. U Červených domků, J. Suka, I. Olbrachta
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 15.05.2013   14:40
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Řešené území se nachází v sídlišti Bažantnice v Hodoníně podél části ulic Sukova, U Červených domků a Olbrachtova. Předmětem díla je rozšíření části komunikace ul. Sukova a ul. U Červených domků, vybudování nových parkovacích stání, chodníků, kontejnerových stání, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace, rekonstrukce kanalizace I. Olbrachta a sadové úpravy.
Předpokládaná hodnota: 9 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 05.06.2013 8:45 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zrušení soutěže TXT 0,00 MB 10.06.2013  09:20 
2. Písemná zpráva zadavatele dle§ 85 PDF 0,55 MB 19.06.2013  12:14 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení TXT 0,01 MB 15.05.2013  14:40 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Prováděcí projektová dokumentace ZIP 20,64 MB 15.05.2013  14:40 
2. Výkaz výměr ZIP 0,30 MB 15.05.2013  14:40 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace TXT 0,02 MB 15.05.2013  14:40 
2. Návrh smlouvy o dílo DOC 0,29 MB 15.05.2013  14:40 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
15.05.2013 14:40:06 Zakázka zveřejněna  
10.06.2013 9:20:02 Přidání dokumentu "Zrušení soutěže", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Pavel Svoboda
19.06.2013 12:14:15 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele dle§ 85", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Pavel Svoboda
28.06.2013 9:12:26 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Pavel Svoboda

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora