Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: NOVOSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU ROZDROJOVICE
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 26.09.2018   18:06
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem Veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v demolici stávající budovy obchodu a výstavby nového obecního úřadu obce Rozdrojovice. Novostavba obecního úřadu v Rozdrojovicích bude dvoupodlažní objekt, kde ve spodní části bude samostatná prodejna potravin, vstup do objektu obecního úřadu s velkou zasedací místností. V patře bude kancelářský provoz obecního úřadu. Součástí zakázky je rovněž výstavba přilehlého chodníků, parkoviště a okolních zpevněných ploch.
Předpokládaná hodnota: 14 660 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17. 10. 2018 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 29.04.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 12 223 455,66 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 14 790 381,38 CZK
Datum ukončení plnění: 31.08.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 12 223 455,66 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 14 790 381,38 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,47 MB 26.09.2018  18:06 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,62 MB 26.09.2018  18:06 
2. Projektová dokumentace RAR 46,36 MB 26.09.2018  18:06 
3. Příloha č.3 Seznam poddodavatelů DOCX 0,02 MB 26.09.2018  18:06 
4. Příloha č.4 Krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 26.09.2018  18:06 
5. Příloha č.5 Vzor čestného prohlášení DOCX 0,02 MB 26.09.2018  18:06 
6. Příloha č.1 Výkaz výměr XLSX 0,79 MB 26.09.2018  18:06 
7. Příloha č.2 Závazný návrh smlouvy o dílo DOCX 0,06 MB 11.10.2018  18:20 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č.1 PDF 0,43 MB 04.10.2018  18:29 
2. Projektová dokumentace k vysvětlení č.1 RAR 0,57 MB 04.10.2018  18:30 
3. Vysvětlaní ZD č.2 PDF 0,43 MB 08.10.2018  07:56 
4. Vysvětlení ZD č.3 PDF 0,55 MB 11.10.2018  18:19 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výměru nabídky PDF 0,69 MB 10.05.2019  13:21 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,30 MB 07.05.2019  12:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,39 MB 07.05.2019  12:06 
2. Dodatek č. 1 k SOD PDF 1,18 MB 18.11.2019  17:04 
3. Dodatek č.2 k SOD PDF 1,13 MB 20.04.2020  17:07 
4. Dodatek č.3 k SOD PDF 1,97 MB 17.06.2020  16:15 
5. Dodatek č.4 k SOD PDF 0,95 MB 27.11.2020  13:39 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   BRINGSTAV, s.r.o.   25512111 CZ NE   17 167 449,00 CZK  
2.   ESOX, spol. s r.o.   00558010 CZ NE   15 617 019,88 CZK  
3.   BAUMAT, spol. s r.o.   48529753 CZ NE   19 300 262,00 CZK  
4.   Moravská stavební unie - MSU s.r.o.   48529303 CZ NE   19 336 913,20 CZK  
5.   BV-Dex, s.r.o.   26926938 CZ NE   13 913 257,60 CZK ANO
6.   Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.   29298113 CZ NE   17 332 838,60 CZK  
7.   Hrušecká stavební spol. s r.o.   25585142 CZ NE   18 943 474,56 CZK  
8.   T o c h á č e k spol. s r.o.   44961367 CZ NE   19 267 672,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020 12 223 455,66 CZK   14 790 381,38 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
26. 9. 2018 18:06:58 Zakázka zveřejněna  
4. 10. 2018 18:29:18 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
4. 10. 2018 18:30:14 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace k vysvětlení č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
4. 10. 2018 18:30:42 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.10.2018 17:00:00" na "16.10.2018 17:00:00" Daniel Stráský
8. 10. 2018 7:56:48 Přidání dokumentu "Vysvětlaní ZD č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 10. 2018 18:19:22 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 10. 2018 18:19:44 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č.2 Závazný návrh smlouvy o dílo" Daniel Stráský
11. 10. 2018 18:20:24 Přidání dokumentu "Příloha č.2 Závazný návrh smlouvy o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 10. 2018 18:28:06 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "16.10.2018 17:00:00" na "17.10.2018 17:00:00" Daniel Stráský
7. 5. 2019 11:54:43 Přidán nový účastník "IČ="25512111 " Název:"BRINGSTAV, s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
7. 5. 2019 11:55:40 Přidán nový účastník "IČ="00558010 " Název:"ESOX, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
7. 5. 2019 11:56:32 Přidán nový účastník "IČ="48529753 " Název:"BAUMAT, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
7. 5. 2019 11:57:06 Přidán nový účastník "IČ="48529303 " Název:"Moravská stavební unie - MSU s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
7. 5. 2019 11:57:53 Přidán nový účastník "IČ="26926938 " Název:"BV-Dex, s.r.o." Vítěz="Ano"" Daniel Stráský
7. 5. 2019 11:58:31 Přidán nový účastník "IČ="29298113 " Název:"Stavební firma MATYÁŠ s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
7. 5. 2019 11:59:18 Přidán nový účastník "IČ="25585142 " Název:"Hrušecká stavební spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
7. 5. 2019 11:59:43 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "18943474.56" na "0.00" Daniel Stráský
7. 5. 2019 12:01:55 Přidán nový účastník "IČ="44961367 " Název:"T o c h á č e k spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
7. 5. 2019 12:03:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "11498560.00" Daniel Stráský
7. 5. 2019 12:03:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "13913257.60" Daniel Stráský
7. 5. 2019 12:06:03 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
7. 5. 2019 12:12:44 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
7. 5. 2019 12:30:05 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva zadavatele" Daniel Stráský
7. 5. 2019 12:30:44 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
10. 5. 2019 13:21:12 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výměru nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:01:24 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "11498560.00" na "12133649.69" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:01:24 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "13913257.60" na "14681716.12" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:04:54 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
20. 4. 2020 17:07:56 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
17. 6. 2020 16:15:50 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
17. 6. 2020 16:23:49 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "12133649.69" na "12223455.66" Daniel Stráský
17. 6. 2020 16:23:49 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "14681716.12" na "14790381.38" Daniel Stráský
27. 11. 2020 13:39:30 Přidání dokumentu "Dodatek č.4 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
14. 12. 2020 17:13:35 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "12223455.66" Daniel Stráský
14. 12. 2020 17:13:35 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "14790381.38" Daniel Stráský
14. 12. 2020 17:14:33 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora