Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Sanace opěrné zdi pod komunikací v ul. Na Bahně
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 16.08.2018   15:56
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Sanace opěrné zdi podpírající místní komunikaci
Předpokládaná hodnota: 556 800,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 29. 8. 2018 16:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.09.2018
Datum ukončení plnění: 25.04.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 440 991,60 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 533 599,80 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,47 MB 16.08.2018  15:56 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,54 MB 16.08.2018  15:56 
2. příloha č. 1 – Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 16.08.2018  15:56 
3. příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení DOCX 0,03 MB 16.08.2018  15:56 
4. příloha č.3.1 Výkaz výměr XLSX 0,17 MB 16.08.2018  15:56 
5. příloha č.3.2 Projektová dokumentace RAR 1,98 MB 16.08.2018  15:56 
6. příloha č. 4 – Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 16.08.2018  15:56 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí PDF 0,51 MB 10.09.2018  17:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,66 MB 10.09.2018  17:29 
2. Dodatek č. 1 k SOD PDF 1,62 MB 27.12.2018  09:48 
3. Dodatek č. 2 k SOD PDF 0,62 MB 30.04.2019  08:49 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   BV-DEX, s.r.o.   26926938 CZ NE 499 000,00 CZK 603 790,00 CZK ANO
2.   NUSON trade, s.r.o.    CZ NE 580 000,00 CZK    
3.   Letostav, spol. s r.o.    CZ NE 598 555,00 CZK    
4.   Izolservis, spol. s r.o.    CZ NE 676 075,50 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 440 991,60 CZK   533 599,80 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
16. 8. 2018 15:56:29 Zakázka zveřejněna  
10. 9. 2018 17:26:57 Přidán nový účastník "IČ="26926938 " Název:"BV-DEX, s.r.o." Vítěz="Ano"" Daniel Stráský
10. 9. 2018 17:29:39 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
10. 9. 2018 17:30:10 Přidání dokumentu "Rozhodnutí", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
10. 9. 2018 17:38:57 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"NUSON trade, s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
10. 9. 2018 17:39:25 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Letostav, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
10. 9. 2018 17:40:03 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Izolservis, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
27. 12. 2018 9:48:08 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
30. 4. 2019 8:49:40 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 k SOD ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
30. 4. 2019 8:53:41 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "440991.60" Daniel Stráský
30. 4. 2019 8:53:41 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "533599.80" Daniel Stráský
30. 4. 2019 8:54:00 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora