Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Daniel Stráský

tel.: 606073667

e-mail: podatelna@rozdrojovice.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Přístavba základní školy
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 21.02.2018   22:37
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v přístavbě základní školy v Rozdrojovicích s cílem vytvoření nových výukových kapacit (kmenových učeben, tělocvičny a stravovacího zázemí) – detailní specifikace je uvedena v projektové dokumentaci tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace
Předpokládaná hodnota: 29 835 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 9. 3. 2018 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.03.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 25 621 068,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 31 001 492,00 CZK
Datum ukončení plnění: 13.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 24 547 502,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 29 702 477,40 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,47 MB 21.02.2018  22:37 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha_č_6_Vzor_čestného_prohlášení DOCX 0,02 MB 21.02.2018  22:37 
2. Příloha_č_5_Krycí_list_nabídky DOCX 0,02 MB 21.02.2018  22:37 
3. Příloha_č_4_Seznam_poddodavatelů DOCX 0,02 MB 21.02.2018  22:37 
4. Příloha č. 3: Výkaz výměr XLSX 1,00 MB 21.02.2018  22:37 
5. Priloha_2_Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,06 MB 21.02.2018  22:37 
6. Zadávací dokumentace PDF 0,65 MB 21.02.2018  22:37 
7. Příloha_č_1_Projektová dokumentace RAR 20,93 MB 22.02.2018  12:31 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č.1 PDF 0,44 MB 02.03.2018  12:25 
2. Vysvětlení ZD č.2 PDF 0,49 MB 06.03.2018  13:08 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky PDF 1,11 MB 11.04.2018  17:49 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,18 MB 11.04.2018  17:38 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 12,43 MB 11.04.2018  17:37 
2. Dodatek č.1 SOD PDF 1,56 MB 03.10.2018  16:20 
3. Dodatek č.2 SOD PDF 1,64 MB 10.10.2018  16:29 
4. Dodatek č.3 SOD PDF 13,12 MB 27.12.2018  09:51 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KOMFORT,a.s.   25524241 CZ NE 26 942 011,00 CZK 32 599 833,00 CZK  
2.   BV-Dex, s.r.o.   26926938 CZ NE 22 993 912,21 CZK 27 822 634,00 CZK  
3.   ESOX, spol. s r.o.   00558010 CZ NE 22 655 951,00 CZK 27 413 701,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 24 547 502,00 CZK   29 702 477,40 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
21. 2. 2018 22:37:14 Zakázka zveřejněna  
21. 2. 2018 22:37:28 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "21.02.2018 22:37:13" na "21.02.2018 22:37:14" Daniel Stráský
22. 2. 2018 12:31:18 Přidání dokumentu "Příloha_č_1_Projektová dokumentace ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
22. 2. 2018 12:31:29 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha_č_1_Projektová dokumentace" Daniel Stráský
2. 3. 2018 12:25:49 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
6. 3. 2018 13:08:52 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č.2 ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 4. 2018 17:37:17 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 4. 2018 17:38:41 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 4. 2018 17:49:27 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 4. 2018 17:56:12 Přidán nový účastník "IČ="25524241 " Název:"KOMFORT,a.s." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
11. 4. 2018 17:57:43 Přidán nový účastník "IČ="26926938 " Název:"BV-Dex, s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
11. 4. 2018 17:59:39 Přidán nový účastník "IČ="00558010 " Název:"ESOX, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
11. 4. 2018 17:59:49 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Daniel Stráský
3. 10. 2018 15:49:48 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
3. 10. 2018 15:51:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "23438707.00" Daniel Stráský
3. 10. 2018 15:51:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "28360836.00" Daniel Stráský
3. 10. 2018 16:18:45 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č.1 SOD" Daniel Stráský
3. 10. 2018 16:19:35 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
3. 10. 2018 16:20:06 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č.2 SOD" Daniel Stráský
3. 10. 2018 16:20:32 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
10. 10. 2018 16:29:18 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
10. 10. 2018 16:31:54 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "23438707.00" na "25322931.00" Daniel Stráský
10. 10. 2018 16:31:54 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "28360836.00" na "30640747.00" Daniel Stráský
27. 12. 2018 9:51:03 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
27. 12. 2018 9:52:56 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "25322931.00" na "25621068.00" Daniel Stráský
27. 12. 2018 9:52:56 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "30640747.00" na "31001492.00" Daniel Stráský
27. 12. 2018 9:56:35 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Daniel Stráský
11. 3. 2019 11:53:16 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "24547502.00" Daniel Stráský
11. 3. 2019 11:53:16 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "29702477.40" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora