Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Přístavba základní školy
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 07.12.2017   14:45
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v přístavbě základní školy v Rozdrojovicích s cílem vytvoření nových výukových kapacit (kmenových učeben, tělocvičny a stravovacího zázemí) – detailní specifikace je uvedena v projektové dokumentaci tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace
Předpokládaná hodnota: 29 835 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10. 1. 2018 17:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení VZ PDF 0,78 MB 28.12.2017  12:01 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,55 MB 07.12.2017  18:20 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů DOCX 0,02 MB 07.12.2017  14:45 
2. Příloha č. 5: Krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 07.12.2017  14:45 
3. Příloha č. 6: Vzor čestného prohlášení DOCX 0,02 MB 07.12.2017  14:45 
4. Zadávací dokumentace PDF 0,88 MB 07.12.2017  14:45 
5. Projektová dokumentace RAR 11,43 MB 07.12.2017  14:45 
6. Příloha č. 3: Výkaz výměr XLS 2,87 MB 07.12.2017  14:45 
7. Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo DOCX 0,06 MB 07.12.2017  14:45 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
7. 12. 2017 14:45:06 Zakázka zveřejněna  
7. 12. 2017 18:20:28 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
7. 12. 2017 18:20:39 Odstranění dokumentu "Výzva k podání nabídky - Výzva k podání nabídky" Daniel Stráský
28. 12. 2017 12:01:06 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
28. 12. 2017 12:02:05 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora