Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Úprava komunikace na vjezdu do obytné zástavby v Rozdrojovicích, lokalita Za Humny
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 16.01.2017   08:47
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající místní komunikace, kterou je nutné rozšířit a vybudovat z ní obousměrnou komunikaci. Nově vybudovaná komunikace bude komunikace se smíšeným provozem. Komunikace bude dále podskupiny D1, tedy komunikace v obytné zóně, kde bude provoz vozidel omezen na maximální dovolenou rychlost 20 km/h.
Protože komunikaci je nutné rozšířit o cca 1,5 m z 3,5 m ve stávajícím stavu, bude zároveň nutné okolní svahy zpevnit zárubní betonovou zídkou.
Součástí této stavby je prodloužení řadu splaškové kanalizace včetně přípojek právě v rozšiřované a upravované komunikaci.
Předpokládaná hodnota: 4 825 836,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 8. 2. 2017 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 124 216,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 658 693,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.09.2017
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 502 483,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,62 MB 16.01.2017  08:47 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. příloha č. 1 – Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 16.01.2017  08:47 
2. příloha č. 3 – Specifikace předmětu veřejné zakázky - Projektová dokumentace RAR 8,06 MB 16.01.2017  08:47 
3. příloha č. 4 – Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky DOCX 0,06 MB 16.01.2017  08:47 
4. Zadávací dokumentace PDF 0,71 MB 16.01.2017  08:47 
5. příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení ke splnění základní kvalifikace DOCX 0,02 MB 16.01.2017  08:47 
6. Příloha č. 3.2 Výkaz výměr XLSX 0,61 MB 30.01.2017  16:02 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,57 MB 24.01.2017  07:23 
2. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,49 MB 30.01.2017  16:01 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky PDF 1,24 MB 28.02.2017  09:14 
2. Rozhodnutí o výběru elektronicky podepsané PDF 1,61 MB 02.10.2017  16:19 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,45 MB 28.02.2017  09:10 
2. Písemná zpráva zadavatele elektronicky podepsaná PDF 1,81 MB 02.10.2017  16:18 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 18,30 MB 28.02.2017  09:11 
2. Dodatek č.1 smlouvy o dílo PDF 0,77 MB 25.08.2017  08:13 
3. Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo PDF 4,81 MB 02.10.2017  16:09 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih,Vídeňská 104, 619 00 Brno   45274924 CZ NE 4 021 582,17 CZK 4 866 114,43 CZK  
2.   Dopravní stavby Brno s.r.o., Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno   45474281 CZ NE 3 627 548,95 CZK 4 389 334,23 CZK  
3.   SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, PSČ 620 00 Brno   48035599 CZ NE 3 145 614,17 CZK 3 806 193,15 CZK  
4.   M-SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice   42196868 CZ NE 3 362 438,50 CZK 4 068 550,59 CZK  
5.   STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5   60838744 CZ NE 2 975 100,00 CZK 3 599 871,00 CZK  
6.   BS - IMEX, spol. s r.o., Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno   63476711 CZ NE 3 296 410,78 CZK 3 988 657,04 CZK  
7.   VS-build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice   28312015 CZ NE 2 773 924,88 CZK 3 356 449,10 CZK ANO
8.   PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno   25342100 CZ NE 3 063 619,18 CZK 3 706 979,21 CZK  
9.   FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno   25317628 CZ NE 3 090 244,20 CZK 3 739 195,48 CZK  
10.   Bohumil Toman,Turgeněvova 14, 618 00 Brno   13373081 CZ NE 2 992 334,16 CZK 3 620 724,33 CZK  
11.   COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava   26177005 CZ NE 3 246 720,34 CZK 3 928 531,61 CZK  
12.   PORR a.s., odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov   43005560 CZ NE 3 072 152,15 CZK 3 717 304,10 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017   3 502 483,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
16. 1. 2017 8:47:39 Zakázka zveřejněna  
24. 1. 2017 7:23:41 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
24. 1. 2017 7:24:19 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - příloha č. 3 – Výkaz výměr" Daniel Stráský
24. 1. 2017 7:25:06 Přidání dokumentu "Příloha č. 3.1Výkaz výměr ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
24. 1. 2017 7:25:36 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "01.02.2017 17:00:00" na "06.02.2017 17:00:00" Daniel Stráský
30. 1. 2017 16:01:26 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
30. 1. 2017 16:01:38 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 3.1Výkaz výměr " Daniel Stráský
30. 1. 2017 16:02:22 Přidání dokumentu "Příloha č. 3.2 Výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
30. 1. 2017 16:03:01 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "06.02.2017 17:00:00" na "08.02.2017 17:00:00" Daniel Stráský
28. 2. 2017 8:43:16 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih,Vídeňská 104, 619 00 Brno" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 8:45:45 Přidán nový účastník "IČ="45474281 " Název:"Dopravní stavby Brno s.r.o., Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 8:47:29 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, PSČ 620 00 Brno" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 8:49:35 Přidán nový účastník "IČ="42196868 " Název:"M-SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 8:51:51 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 8:54:39 Přidán nový účastník "IČ="63476711 " Název:"BS - IMEX, spol. s r.o., Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 8:55:52 Přidán nový účastník "IČ="28312015 " Název:"VS-build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice" Vítěz="Ano"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 8:57:07 Přidán nový účastník "IČ="25342100 " Název:"PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 8:58:30 Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno " Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 8:59:42 Přidán nový účastník "IČ="13373081 " Název:"Bohumil Toman,Turgeněvova 14, 618 00 Brno" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 9:01:23 Přidán nový účastník "IČ="26177005 " Název:"COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 9:02:25 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"PORR a.s., odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
28. 2. 2017 9:10:20 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
28. 2. 2017 9:11:38 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
28. 2. 2017 9:14:30 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
28. 2. 2017 9:17:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2773924.88" Daniel Stráský
28. 2. 2017 9:17:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3356449.10" Daniel Stráský
25. 8. 2017 8:13:40 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
2. 10. 2017 16:09:30 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
2. 10. 2017 16:18:39 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele elektronicky podepsaná", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
2. 10. 2017 16:19:29 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru elektronicky podepsané", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 3. 2019 12:03:52 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající místní komunikace, kterou je nutné rozšířit a vybudovat z ní obousměrnou komunikaci. Nově vybudovaná komunikace bude komunikace se smíšeným provozem. Komunikace bude dále podskupiny D1, tedy komunikace v obytné zóně, kde bude provoz vozidel omezen na maximální dovolenou rychlost 20 km/h. Protože komunikaci je nutné rozšířit o cca 1,5 m z 3,5 m ve stávajícím stavu, bude zároveň nutné okolní svahy zpevnit zárubní betonovou zídkou. Součástí této stavby je prodloužení řadu splaškové kanalizace včetně přípojek právě v rozšiřované a upravované komunikaci. " na "Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající místní komunikace, kterou je nutné rozšířit a vybudovat z ní obousměrnou komunikaci. Nově vybudovaná komunikace bude komunikace se smíšeným provozem. Komunikace bude dále podskupiny D1, tedy komunikace v obytné zóně, kde bude provoz vozidel omezen na maximální dovolenou rychlost 20 km/h. Protože komunikaci je nutné rozšířit o cca 1,5 m z 3,5 m ve stávajícím stavu, bude zároveň nutné okolní svahy zpevnit zárubní betonovou zídkou. Součástí této stavby je prodloužení řadu splaškové kanalizace včetně přípojek právě v rozšiřované a upravované komunikaci. " Daniel Stráský
11. 3. 2019 12:03:52 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "2773924.88" na "3124216.02" Daniel Stráský
11. 3. 2019 12:03:52 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "3356449.10" na "3780301.38" Daniel Stráský
11. 3. 2019 17:50:52 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "3124216.02" na "3124216.00" Daniel Stráský
11. 3. 2019 18:03:15 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "3780301.38" na "3658693.00" Daniel Stráský
11. 3. 2019 18:03:36 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Daniel Stráský
11. 3. 2019 18:04:06 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3502483.00" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora