Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Úprava komunikace na vjezdu do obytné zástavby v Rozdrojovicích, lokalita Za Humny
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 27.09.2016   16:54
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající místní komunikace, kterou je nutné rozšířit a vybudovat z ní obousměrnou komunikaci. Nově vybudovaná komunikace bude komunikace se smíšeným provozem. Komunikace bude dále podskupiny D1, tedy komunikace v obytné zóně, kde bude provoz vozidel omezen na maximální dovolenou rychlost 20 km/h.
Protože komunikaci je nutné rozšířit o cca 1,5 m z 3,5 m ve stávajícím stavu, bude zároveň nutné okolní svahy zpevnit zárubní betonovou zídkou.
Součástí této stavby je prodloužení řadu splaškové kanalizace včetně přípojek právě v rozšiřované a upravované komunikaci.
V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky uveden v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 3 386 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19. 10. 2016 17:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení VZ PDF 0,60 MB 21.11.2016  17:55 
2. Písemná zpráva zadavatele o zrušení VZ PDF 0,50 MB 21.11.2016  17:55 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,67 MB 27.09.2016  16:54 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,76 MB 27.09.2016  16:54 
2. Příloha č. 1- Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 27.09.2016  16:54 
3. příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů DOCX 0,02 MB 27.09.2016  16:54 
4. Příloha č.3 - projektová dokumentace RAR 9,09 MB 27.09.2016  16:54 
5. Příloha č. 3 - výkaz výměr XLSX 0,71 MB 27.09.2016  16:54 
6. Příloha č. 4 – Specifikace předmětu opčního práva DOCX 0,02 MB 27.09.2016  16:54 
7. Příloha č. 5 – Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky DOCX 0,07 MB 27.09.2016  16:54 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 PDF 0,48 MB 12.10.2016  13:16 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
27. 9. 2016 16:54:27 Zakázka zveřejněna  
12. 10. 2016 13:16:31 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
21. 11. 2016 17:55:01 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
21. 11. 2016 17:55:47 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele o zrušení VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
21. 11. 2016 17:59:37 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora