Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava chodníku ulice Šafránky
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 08.06.2016   17:01
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava chodníku mezi návsí a budovou základní školy, spočívající ve výměně starých silničních obrubníků, jejich nahrazení novými včetně konstrukčních vrstev a jejich doasfaltování. Dále oprava obsahuje přesun poštovních schránek a dopravních značek z důvodu vytvoření dostatečné šíře chodníku. Stavba rovněž obsahuje vybudování opěrní zídky o délce 15 m a výšky 1m včetně základů, do zídky budou osazeny sloupky pro drátěné pletivo. Chodník a vjezdy budou osazen zámkovou dlažbou totožného desingu. Předmětem díla je také likvidace vybouraných hmot a ostatního odpadu vzniklého při realizaci zastávek, uložení na skládku včetně poplatku za skládku, vyklizení přilehlých ploch a jejich uvedení do původního stavu.
Předpokládaná hodnota: 450 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 27. 6. 2016 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 14.07.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 388 185,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 469 703,85 CZK
Datum ukončení plnění: 31.08.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 495 365,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 599 391,65 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,22 MB 08.06.2016  17:01 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 - krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 08.06.2016  17:01 
2. Příloha č. 2 Čestné prohlášení DOCX 0,03 MB 08.06.2016  17:01 
3. Příloha č.3 Výkaz výměr XLSX 0,01 MB 08.06.2016  17:01 
4. Výkresová dokumentace PDF 0,16 MB 08.06.2016  17:01 
5. Zadavaci dokumentace PDF 1,71 MB 08.06.2016  17:45 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí PDF 0,27 MB 20.07.2016  18:10 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,48 MB 20.07.2016  18:11 
2. Dodatek č.1 k SOD PDF 0,52 MB 19.08.2016  08:53 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Šerhalka, s.r.o.   29453518 CZ NE 592 975,26 CZK  
2.   Stavitelství Frydrýšek s.r.o.   03317765 CZ NE 757 381,35 CZK  
3.   Bohumil Toman   13373081 CZ NE 469 703,85 CZK ANO
4.   H.K.U., spol. s r.o.   25515161 CZ NE 689 543,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 495 365,00 CZK   599 391,65 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
8. 6. 2016 17:01:39 Zakázka zveřejněna  
8. 6. 2016 17:42:33 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Zadávací dokumentace" Daniel Stráský
8. 6. 2016 17:45:30 Přidání dokumentu "Zadavaci dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
20. 7. 2016 18:10:08 Přidání dokumentu "Rozhodnutí", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
20. 7. 2016 18:11:45 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
20. 7. 2016 18:17:10 Přidán nový účastník "IČ="29453518 " Název:"Šerhalka, s.r.o. " Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
20. 7. 2016 18:18:00 Přidán nový účastník "IČ="03317765 " Název:"Stavitelství Frydrýšek s.r.o. " Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
20. 7. 2016 18:18:52 Přidán nový účastník "IČ="13373081 " Název:"Bohumil Toman" Vítěz="Ano"" Daniel Stráský
20. 7. 2016 18:19:39 Přidán nový účastník "IČ="25515161 " Název:"H.K.U., spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
20. 7. 2016 18:21:57 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "388185.00" Daniel Stráský
20. 7. 2016 18:21:57 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "469703.85" Daniel Stráský
20. 7. 2016 18:21:57 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.06.2016 17:01:38" na "08.06.2016 17:01:39" Daniel Stráský
19. 8. 2016 8:53:11 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
12. 10. 2016 13:29:44 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "495365.00" Daniel Stráský
12. 10. 2016 13:29:44 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "599391.65" Daniel Stráský
12. 10. 2016 13:30:07 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora