Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Venkovní tělocvična Rozdrojovice
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 09.09.2020   17:44
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je vytvoření venkovní tělocvičny a venkovní posilovny v areálu Základní školy Rozdrojovice. Součástí zakázky jsou také prvky dětského hřiště a vegetační úpravy bezprostředního okolí.
Předpokládaná hodnota: 2 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 25. 9. 2020 15:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.10.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 918 124,20 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 320 930,30 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,52 MB 09.09.2020  17:44 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. příloha č. 1 – Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 09.09.2020  17:44 
2. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení DOCX 0,03 MB 09.09.2020  17:44 
3. Příloha č. 3: Projektová dokumentace k provedení stavby RAR 12,72 MB 09.09.2020  17:44 
4. příloha č. 4 – Výkaz výměr XLS 0,27 MB 09.09.2020  17:44 
5. příloha č. 5 – Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky DOCX 0,03 MB 09.09.2020  17:44 
6. Zadaávací dokumentace PDF 0,61 MB 11.09.2020  07:24 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nabídky PDF 0,90 MB 12.10.2020  07:51 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 3,90 MB 12.10.2020  07:52 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   IBAU CZ s.r.o.   06980899 CZ NE 1 918 124,20 CZK 2 320 930,30 CZK ANO
2.   STROMMY COMPANY s.r.o., ,   01919652 CZ NE   2 419 797,50 CZK  
3.   ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.   27707113 CZ NE   2 624 014,60 CZK  
4.   Bohumil Toman   13373081 CZ NE   2 598 416,60 CZK  
5.   SAFE-komp. 2016 s.r.o.   05324971 CZ NE   2 928 462,57 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
9. 9. 2020 17:44:55 Zakázka zveřejněna  
11. 9. 2020 7:24:37 Přidání dokumentu "Zadaávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
11. 9. 2020 7:24:46 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Zadaávací dokumentace" Daniel Stráský
12. 10. 2020 7:46:42 Přidán nový účastník "IČ="06980899 " Název:"IBAU CZ s.r.o." Vítěz="Ano"" Daniel Stráský
12. 10. 2020 7:47:30 Přidán nový účastník "IČ="01919652 " Název:"STROMMY COMPANY s.r.o., ," Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
12. 10. 2020 7:48:11 Přidán nový účastník "IČ="27707113 " Název:"ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
12. 10. 2020 7:48:49 Přidán nový účastník "IČ="13373081 " Název:"Bohumil Toman" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
12. 10. 2020 7:49:28 Přidán nový účastník "IČ="05324971 " Název:"SAFE-komp. 2016 s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
12. 10. 2020 7:50:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1918124.20" Daniel Stráský
12. 10. 2020 7:50:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2320930.30" Daniel Stráský
12. 10. 2020 7:50:38 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "09.09.2020 17:44:54" na "09.09.2020 17:44:55" Daniel Stráský
12. 10. 2020 7:51:49 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
12. 10. 2020 7:52:38 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora