Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: OBECNÍ ÚŘAD ROZDROJOVICE - ZELENÁ STŘECHA
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 10.06.2020   17:35
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Projekt realizace extenzivní zelené střechy na objekt novostavby obecního úřadu. Jedná se pouze o instalaci vegetačního souvrství a doplňků na již zhotovenou stávající plochou střechu dvoupodlažního objektu nového obecního úřadu. Stávající skladba střešní konstrukce bude doplněna vegetačním souvrstvím s extenzivní zelení. Stávající finální vrstva z hydroizolační fólie odolné proti prorůstání kořenů bude chráněna geotextilií. Vegetační vrstva je navržena na substrátové desce z hydrofilní čedičové vlny tloušťky 50mm, doplněné extenzivním minerálním substrátem o tloušťce 80mm.
Zeleň bude tvořena vhodnými druhy suchomilných rostlin (rozchodníky, netřesky, apod.) ze sadbovačů v počtu 25 – 30 ks na čtvereční metr. U vpustí a přepadů bude zeleň a substrát nahrazena kačírkem z oblázků. Po obvodu střechy není oblázkový obsyp z důvodu dostatečné výšky atiky nutné realizovat.
Předpokládaná hodnota: 330 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26. 6. 2020 15:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení VZ PDF 0,54 MB 10.08.2020  17:54 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,52 MB 10.06.2020  17:35 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace - textová část PDF 0,61 MB 10.06.2020  17:35 
2. Projektová dokumentace RAR 2,73 MB 10.06.2020  17:35 
3. Příloha č. 4 Výkaz výměr XLSX 0,07 MB 10.06.2020  17:35 
4. Příloha č.1 - Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 10.06.2020  17:35 
5. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení DOCX 0,03 MB 10.06.2020  17:35 
6. Příloha č. 5: Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,03 MB 10.06.2020  17:35 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
10. 6. 2020 17:35:37 Zakázka zveřejněna  
10. 8. 2020 17:54:08 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
10. 8. 2020 17:54:58 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora