Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce místních komunikací v Rozdrojovicích
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 25.11.2019   11:58
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce pozemních komunikací v nevyhovujícím stavu a rekonstrukce dešťové kanalizace odvádějící srážkové vody. Součástí zakázky jsou rovněž zemní práce pro přeložku sítí elektronických komunikací v majetku společnosti CETIN, a.s.
Předpokládaná hodnota: 13 155 833,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16. 12. 2019 8:30 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Sdělení o zrušení zakázky PDF 0,49 MB 20.12.2019  12:35 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,36 MB 25.11.2019  12:08 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace - textová část PDF 0,72 MB 25.11.2019  11:58 
2. Příloha č.1,2,5,6 DOCX 0,03 MB 25.11.2019  11:58 
3. Projektová dokumentace RAR 61,67 MB 25.11.2019  11:58 
4. Příloha č. 7: Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,07 MB 25.11.2019  11:58 
5. Příloha č. 8: Přeložka CETIN PDF 0,23 MB 25.11.2019  11:58 
6. Příloha č. 4 Výkaz výměr XLSX 0,53 MB 25.11.2019  11:58 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č.1 PDF 0,52 MB 03.12.2019  09:00 
2. Dodatečná informace č.1 - PD RAR 10,41 MB 03.12.2019  09:01 
3. Dodatečná informace č.1 -neplatný výkaz výměr XLSX 0,53 MB 03.12.2019  09:03 
4. Dodatečná informace č.2 PDF 0,47 MB 04.12.2019  20:35 
5. Dodatečné informace č.2 - nový výkaz výměr XLSX 0,53 MB 04.12.2019  20:36 
6. Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek PDF 0,47 MB 04.12.2019  20:39 
7. Dodatečná informace č.3 PDF 0,47 MB 06.12.2019  12:51 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva o zrušení zakázky PDF 0,55 MB 15.01.2020  12:09 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
25. 11. 2019 11:58:13 Zakázka zveřejněna  
25. 11. 2019 12:08:59 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
3. 12. 2019 9:00:51 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
3. 12. 2019 9:01:42 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1 - PD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
3. 12. 2019 9:03:12 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1 - nový výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
4. 12. 2019 20:35:04 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "11.12.2019 09:00:00" na "16.12.2019 08:30:00" Daniel Stráský
4. 12. 2019 20:35:51 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
4. 12. 2019 20:36:41 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2 - nový výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
4. 12. 2019 20:38:35 Přidání dokumentu "Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
4. 12. 2019 20:39:11 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek" Daniel Stráský
4. 12. 2019 20:39:25 Přidání dokumentu "Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
6. 12. 2019 12:51:02 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
20. 12. 2019 12:23:57 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Daniel Stráský
20. 12. 2019 12:28:27 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zrušeno" na "Zahájeno" profil
20. 12. 2019 12:35:58 Přidání dokumentu "Sdělení o zrušení zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
15. 1. 2020 12:09:32 Přidání dokumentu "Písemná zpráva o zrušení zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
15. 1. 2020 12:09:51 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora