Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Úprava sportovního areálu
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 18.11.2019   13:44
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je úprava sportovního areálu v ul. Bahno v obci Rozdrojovice spočívající ve výstavbě ochranné zdi, opěrné zdi, úpravě vjezdu do areálu, výstavbě veřejného areálového osvětlení, rekonstrukci povrchu hřiště a ve výstavbě zázemí sportoviště obsahující sklady sportovního vybavení, šatny a sociální vybavení.
Předpokládaná hodnota: 5 990 062,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11. 12. 2019 15:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 586 748,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 549 965,08 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,52 MB 18.11.2019  13:44 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,71 MB 18.11.2019  13:44 
2. Příloha č.1: Krycí list DOCX 0,02 MB 18.11.2019  13:44 
3. Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů DOCX 0,02 MB 18.11.2019  13:44 
4. Příloha č. 3: Projektová dokumentace k provedení stavby RAR 4,72 MB 18.11.2019  13:44 
5. Příloha č. 4: Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr XLS 0,52 MB 18.11.2019  13:44 
6. Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění základní a profesní kvalifikace DOCX 0,02 MB 18.11.2019  13:44 
7. Příloha č. 6: Čestné prohlášení o splnění technické způsobilosti DOCX 0,02 MB 18.11.2019  13:44 
8. Příloha č. 7: Návrh smlouvy o dílo DOC 0,08 MB 18.11.2019  16:39 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,47 MB 21.11.2019  18:24 
2. Dodateční inoformace č.1 PD RAR 1,85 MB 21.11.2019  18:25 
3. Dodatečné informace č.2 PDF 0,58 MB 28.11.2019  13:38 
4. Dodatečné informace č.2 PD ZTI PDF 0,02 MB 28.11.2019  13:38 
5. Dodatečné informace č.3 PDF 0,47 MB 02.12.2019  16:52 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nabídky PDF 0,66 MB 10.01.2020  11:59 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,38 MB 10.01.2020  12:00 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 3,61 MB 10.01.2020  12:01 
2. Dodatek č. 1 k SOD PDF 0,61 MB 18.11.2020  17:17 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   TVM stavby s.r.o.   06331807 CZ NE 4 586 748,00 CZK   ANO
2.   Navláčil stavební firma, s.r.o.   25301144 CZ NE 5 924 875,00 CZK    
3.   QDS Group a.s.   28265971 CZ NE 5 198 849,00 CZK    
4.   LANCA spol. s.r.o.   49447378 CZ NE 4 761 719,00 CZK    
5.   Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.   29298113 CZ NE 4 840 000,00 CZK    
6.   BV-Dex, s.r.o.   26926938 CZ NE 4 694 707,00 CZK    
7.   VS-build, s.r.o.   28312015 CZ NE 4 994 768,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
18. 11. 2019 13:44:29 Zakázka zveřejněna  
18. 11. 2019 13:46:27 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 7: Návrh smlouvy o dílo " Daniel Stráský
18. 11. 2019 13:55:30 Přidání dokumentu "Příloha č. 7: Návrh smlouvy o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
18. 11. 2019 16:39:10 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 7: Návrh smlouvy o dílo " Daniel Stráský
18. 11. 2019 16:39:45 Přidání dokumentu "Příloha č. 7: Návrh smlouvy o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
21. 11. 2019 18:24:34 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
21. 11. 2019 18:25:22 Přidání dokumentu "Dodateční inoformace č.1 PD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
21. 11. 2019 18:27:07 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "04.12.2019 16:00:00" na "09.12.2019 16:00:00" Daniel Stráský
28. 11. 2019 13:38:06 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
28. 11. 2019 13:38:44 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2 PD ZTI", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
28. 11. 2019 13:39:16 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "09.12.2019 16:00:00" na "11.12.2019 15:00:00" Daniel Stráský
2. 12. 2019 16:52:58 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.3 ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
10. 1. 2020 11:52:39 Přidán nový účastník "IČ="06331807 " Název:"TVM stavby s.r.o." Vítěz="Ano"" Daniel Stráský
10. 1. 2020 11:53:34 Přidán nový účastník "IČ="25301144 " Název:"Navláčil stavební firma, s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
10. 1. 2020 11:55:07 Přidán nový účastník "IČ="28265971 " Název:"QDS Group a.s." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
10. 1. 2020 11:55:50 Přidán nový účastník "IČ="49447378 " Název:"LANCA spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
10. 1. 2020 11:56:35 Přidán nový účastník "IČ="29298113 " Název:"Stavební firma MATYÁŠ s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
10. 1. 2020 11:57:27 Přidán nový účastník "IČ="26926938 " Název:"BV-Dex, s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
10. 1. 2020 11:58:17 Přidán nový účastník "IČ="28312015 " Název:"VS-build, s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
10. 1. 2020 11:59:30 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
10. 1. 2020 12:00:30 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
10. 1. 2020 12:01:25 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
10. 1. 2020 12:06:33 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4586748.00" Daniel Stráský
10. 1. 2020 12:06:33 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5549965.08" Daniel Stráský
18. 11. 2020 17:17:59 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora