Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka a montáž technologie stravování školní kuchyně
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 14.10.2019   17:57
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem zakázky je dodávky kuchyňského vybavení do stavebně připravených prostor kuchyně základní školy Rozdrojovice. Předpokládaná kapacita je 220 jídel denně.
Předpokládaná hodnota: 1 700 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 30. 10. 2019 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 12.11.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 259 483,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 523 974,43 CZK
Datum ukončení plnění: 18.12.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 259 483,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 523 974,43 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,36 MB 14.10.2019  17:57 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,55 MB 14.10.2019  17:57 
2. Projektová dokumentace-nákres PDF 0,19 MB 14.10.2019  17:57 
3. Projektová dokumentace - TZ PDF 0,17 MB 14.10.2019  17:57 
4. Příloha č.1 - Krycí list nabídky DOC 0,02 MB 14.10.2019  17:57 
5. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení DOC 0,02 MB 14.10.2019  17:57 
6. Výkaz výměr XLSX 0,04 MB 14.10.2019  17:57 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,52 MB 18.11.2019  17:37 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 7,74 MB 18.11.2019  17:33 
2. Dodatek č.1 k SOD PDF 0,49 MB 30.12.2019  11:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   POTRAVINOMONT s.r.o.   25838580 CZ NE   1 585 100,00 CZK  
2.   TeS, spol. s r.o.   60934395 CZ NE   1 558 920,00 CZK ANO
3.   GOZ Gastro s.r.o.   28302672 CZ NE   1 572 013,85 CZK  
4.   ZICH a spol. s.r.o.   25267027 CZ NE   1 613 883,00 CZK  
5.   MASO-PROFIT s.r.o.   40612848 CZ NE   2 075 778,00 CZK  
6.   GASTONOM TECHNIK s.r.o.   25570633 CZ NE   1 957 538,00 CZK  
7.   TOP GASTRO TRADE s.r.o.   29308364 CZ NE   1 893 590,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 1 259 483,00 CZK   1 523 974,43 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
14. 10. 2019 17:57:34 Zakázka zveřejněna  
18. 11. 2019 17:23:00 Přidán nový účastník "IČ="25838580 " Název:"POTRAVINOMONT s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:23:28 Přidán nový účastník "IČ="60934395 " Název:"TeS, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:23:39 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:24:31 Přidán nový účastník "IČ="28302672 " Název:"GOZ Gastro s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:25:29 Přidán nový účastník "IČ="25267027 " Název:"ZICH a spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:26:03 Přidán nový účastník "IČ="40612848 " Název:"MASO-PROFIT s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:26:17 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "1572013.85" na "0.00" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:26:32 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "1613883.00" na "0.00" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:27:12 Přidán nový účastník "IČ="25570633 " Název:"GASTONOM TECHNIK s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:27:49 Přidán nový účastník "IČ="29308364 " Název:"TOP GASTRO TRADE s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:31:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1288364.00" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:31:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1558920.00" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:33:14 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
18. 11. 2019 17:37:26 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
30. 12. 2019 11:58:42 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
30. 12. 2019 12:00:06 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "1288364.00" na "1259483.00" Daniel Stráský
30. 12. 2019 12:00:06 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "1558920.00" na "1523974.43" Daniel Stráský
30. 12. 2019 12:00:49 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1259483.00" Daniel Stráský
30. 12. 2019 12:00:49 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1523974.43" Daniel Stráský
30. 12. 2019 12:09:42 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora