Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Retenční nádrž
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 15.08.2019   09:25
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o úpravu stávající požární nádrže na návsi obce Rozdrojovice, která je v havarijním stavu. V rámci stavby bude provedeno snížení nádrže o cca. 70 cm na současnou niveletu okolní komunikace, odbourání dna a prohloubení současné nádrže pro osazení plastové jímky. Nově osazená plastová nádrž bude osazena do betonového lože dle. PD, následně obetonována, bude rovněž napojena na stávající zdroj vody a její přepad bude napojen do dešťové kanalizace. Nádrž bude osazena revizním vstupem s litinovým pochozím poklopem. Povrch retenční nádrže bude vydlážděn a napojen na stávající chodníky. Součástí stavby je rovněž vydláždění sjezdu na sousední pozemek.
Předpokládaná hodnota: 730 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 2. 9. 2019 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 15.09.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 528 659,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 639 678,00 CZK
Datum ukončení plnění: 15.01.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,73 MB 15.08.2019  09:25 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,54 MB 15.08.2019  09:25 
2. Příloha č.1 Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 15.08.2019  09:25 
3. příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení DOCX 0,03 MB 15.08.2019  09:25 
4. příloha č. 3 – Projektová dokumentace RAR 0,57 MB 15.08.2019  09:25 
5. příloha č. 4 - Výkaz výměr XLS 0,09 MB 15.08.2019  09:25 
6. příloha č. 5 – Vzor smlouvy o dílo DOCX 0,03 MB 15.08.2019  09:25 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru PDF 1,20 MB 23.09.2019  17:50 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,46 MB 23.09.2019  17:50 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,36 MB 23.09.2019  17:53 
2. Dodatek č.1 k SOD PDF 1,61 MB 30.12.2019  12:13 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   TVM stavby, s.r.o   06331807 CZ NE   639 678,00 CZK ANO
2.   BV-Dex, s.r.o.   26926938 CZ NE   1 081 661,08 CZK  
3.   Bohumil Toman   13373081 CZ NE   908 487,00 CZK  
4.   LANCA,s.r.o.   49447378 CZ NE   1 163 025,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
15. 8. 2019 9:25:35 Zakázka zveřejněna  
23. 9. 2019 17:47:40 Přidán nový účastník "IČ="06331807 " Název:"TVM stavby, s.r.o" Vítěz="Ano"" Daniel Stráský
23. 9. 2019 17:50:09 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
23. 9. 2019 17:50:41 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru ", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
23. 9. 2019 17:53:22 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
23. 9. 2019 17:54:27 Přidán nový účastník "IČ="26926938 " Název:"BV-Dex, s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
23. 9. 2019 17:55:06 Přidán nový účastník "IČ="13373081 " Název:"Bohumil Toman" Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
23. 9. 2019 17:55:33 Přidán nový účastník "IČ="49447378 " Název:"LANCA,s.r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
23. 9. 2019 17:57:23 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "528659.00" Daniel Stráský
23. 9. 2019 17:57:23 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "639678.00" Daniel Stráský
30. 12. 2019 12:13:36 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
9. 3. 2020 15:59:54 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora