Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava propustku v Rozdrojovicích
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 06.06.2019   09:41
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Jedná se o opravu stávajícího propustku převádějící Rozdrojovický potok pod místní komunikaci. Trouby
stávajícího propustku jsou prolomeny a celkový stav propustku je havarijní.
Propustek bude tvořen prefabrikovanými betonovými rámy o rozměru 1500x1200x1500 mm (průtočný
profil narůstá z 0,785 m2 na 1,8 m2). Vozovka přecházející přes propustek je navržena s povrchem
z asfaltového betonu. Na římsách propustku bude umístěno zábradelní svodidlo s úrovní zadrženi H2. Navazující svodidla budou plynule klesat a navazovat na přilehly terén. Ve vzdálenosti 5 m před a 5m za
propustkem bude dno a svahy koryta potoka obdlážděno lomovým kamenem 80 kg/ks do betonu C20/25 tl. min. 100 mm. Obdlážděni koryta potoka bude ukončeno betonovými prahy. Do těchto betonovych prahů můžou byt zabudovány kameny získané z rozebraní čel stávajicího propustku. Proti spadu potoka bude za betonovým prahem upraveno 14,90 m dna a koryta potoka pro zajištěni plynule návaznosti koryta potoka na opravovaný propustek. Po spadu potoka bude upraveno 17,4 m dna a koryta potoka pro zajištěni plynule návaznosti koryta potoka na opravovaný propustek a zajištěni odtoku vody v potoce.
Předpokládaná hodnota: 1 640 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 24. 6. 2019 17:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.07.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 724 296,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 086 398,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,73 MB 06.06.2019  09:41 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,54 MB 06.06.2019  09:41 
2. Příloha č.1 Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 06.06.2019  09:41 
3. příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení DOCX 0,03 MB 06.06.2019  09:41 
4. příloha č. 3 – Projektová dokumentace RAR 3,31 MB 06.06.2019  09:41 
5. příloha č. 4 – Výkaz výměr XLSX 0,13 MB 06.06.2019  09:41 
6. příloha č. 5 – Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky DOCX 0,03 MB 06.06.2019  09:41 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD PDF 0,43 MB 18.06.2019  17:22 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru PDF 0,47 MB 29.07.2019  17:39 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpárva PDF 0,50 MB 29.07.2019  17:39 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,30 MB 29.07.2019  17:18 
2. Dodatek č.1 k SOD PDF 0,52 MB 18.09.2019  16:48 
3. Dodatek č.2 k SOD PDF 0,81 MB 20.04.2020  17:09 
4. Dodatek č.3 k SOD PDF 0,51 MB 08.07.2020  18:28 
5. Dodatek č.4 k SOD PDF 0,50 MB 03.09.2020  12:56 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Agromeli spol. s r.o.   46980989 CZ NE 2 332 275,13 CZK 2 822 052,91 CZK  
2.   Bohumil Toman   13373081 CZ NE 1 724 296,00 CZK 2 086 398,00 CZK ANO
3.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE 2 988 356,00 CZK 3 615 910,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
6. 6. 2019 9:41:19 Zakázka zveřejněna  
18. 6. 2019 17:22:06 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
18. 6. 2019 17:22:47 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.06.2019 16:00:00" na "24.06.2019 17:00:00" Daniel Stráský
29. 7. 2019 17:10:38 Přidán nový účastník "IČ="46980989 " Název:"Agromeli spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
29. 7. 2019 17:11:34 Přidán nový účastník "IČ="13373081 " Název:"Bohumil Toman" Vítěz="Ano"" Daniel Stráský
29. 7. 2019 17:12:44 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
29. 7. 2019 17:16:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1724296.00" Daniel Stráský
29. 7. 2019 17:16:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2086398.00" Daniel Stráský
29. 7. 2019 17:18:08 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
29. 7. 2019 17:39:10 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
29. 7. 2019 17:39:36 Přidání dokumentu "Písemná zpárva", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
18. 9. 2019 16:48:02 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
20. 4. 2020 17:09:44 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
8. 7. 2020 18:28:11 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
3. 9. 2020 12:56:08 Přidání dokumentu "Dodatek č.4 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora