Obec Rozdrojovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, Rozdrojovice, 66434

IČO: 00282499

Telefon: 546 212 444

E-mail: urad@rozdrojovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.rozdrojovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava oplocení a kanalizace v ul. Na Bahně.
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 14.03.2019   18:42
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava dešťové kanalizace a oprava oplocení včetně výstavby betonových profilů zpevňujících opěrnou zeď podpírající místní komunikaci na ulici Na Bahně, kterou je nutné opravit vzhledem k jejímu poškození a riziku sesunutí celé komunikace.
Předpokládaná hodnota: 2 145 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 29. 3. 2019 14:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.04.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 721 661,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 083 210,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.06.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 078 025,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 514 410,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,47 MB 14.03.2019  18:42 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č.1 - Krycí list DOCX 0,03 MB 14.03.2019  18:42 
2. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení DOCX 0,03 MB 14.03.2019  18:42 
3. Příloha č. 3 - Projektová dokumentace RAR 1,22 MB 14.03.2019  18:42 
4. Příloha č. 5 - Návrh Smlouvy o dílo DOCX 0,03 MB 14.03.2019  18:42 
5. Zadavací dokumentace PDF 0,54 MB 14.03.2019  18:42 
6. Příloha č. 4 Výkaz výměr XLS 0,10 MB 14.03.2019  18:42 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru PDF 1,18 MB 17.04.2019  17:31 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,40 MB 17.04.2019  17:32 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,13 MB 17.04.2019  17:33 
2. Dodatek č.1 k SOD PDF 3,20 MB 18.06.2019  08:46 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   LANCA spol. s r.o.   49447378 CZ NE 1 721 661,00 CZK 2 083 210,00 CZK ANO
2.   BS - IMEX, spol. s r.o.   63476711 CZ NE 2 045 000,00 CZK 2 474 450,00 CZK  
3.   BV-DEX, s.ro.   26926938 CZ NE 1 990 000,00 CZK 2 407 900,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 2 078 025,00 CZK   2 514 410,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
14. 3. 2019 18:42:35 Zakázka zveřejněna  
17. 4. 2019 17:24:53 Přidán nový účastník "IČ="49447378 " Název:"LANCA spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Daniel Stráský
17. 4. 2019 17:26:43 Přidán nový účastník "IČ="63476711 " Název:"BS - IMEX, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
17. 4. 2019 17:27:31 Přidán nový účastník "IČ="26926938 " Název:"BV-DEX, s.ro." Vítěz="Ne"" Daniel Stráský
17. 4. 2019 17:31:07 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
17. 4. 2019 17:32:19 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
17. 4. 2019 17:33:22 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
17. 4. 2019 17:35:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1721661.00" Daniel Stráský
17. 4. 2019 17:35:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2083210.00" Daniel Stráský
17. 4. 2019 17:35:38 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "14.03.2019 18:42:34" na "14.03.2019 18:42:35" Daniel Stráský
18. 6. 2019 8:46:58 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Daniel Stráský
29. 7. 2019 17:48:48 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2078025.00" Daniel Stráský
29. 7. 2019 17:48:48 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2514410.00" Daniel Stráský
29. 7. 2019 17:49:10 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Daniel Stráský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora