Město Červený Kostelec

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Červený Kostelec

náměstí T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 54941

IČO: 00272566

Telefon: 491 467 511

E-mail: mestock@mestock.cz,  |   Internetová adresa: http://www.cervenykostelec.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Centrum rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477, Česká Skalice, 55103

Michal Kudrnáč

tel.: 491451136

e-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu


Detail zakázky

Název zakázky: Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 01.07.2016   11:42
Typ řízení: Soutěž o návrh
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem soutěže je řešení veřejného prostranství v Červeném Kostelci mezi ulicemi 17.listopadu a Břetislava Kafky, jak je vymezeno v Příloze č.1. Prvořadým cílem soutěže je nalezení odpovídající architektonické formy veřejného prostranství vzhledem k jeho stávajícímu a plánovanému využití a dále návrh novostavby budovy sloužící veřejnosti, kde bude situováno zázemí pro drobné občerstvení apod. Podrobnější specifikace je obsažena v "Požadavcích a očekáváních vyhlašovatele", které jsou součástí podkladů poskytovaných soutěžícím jako Příloha č. 2.
Předpokládaná hodnota: 190 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13. 9. 2016 15:00 hodin
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 190 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 190 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 07.12.2016

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Soutěžní podmínky PDF 0,41 MB 01.07.2016  11:42 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č.1 - Vymezení řešeného území PDF 0,12 MB 01.07.2016  11:42 
2. Příloha č.2 - Požadavky a očekávání vyhlašovatele PDF 0,64 MB 01.07.2016  11:42 
3. Příloha č.3 - Výřez katastrální mapy ZIP 0,03 MB 01.07.2016  11:42 
4. Příloha č.4 - Polohopis a výškopis ZIP 0,24 MB 01.07.2016  11:42 
5. Příloha č.5 - Podklady správců sítí technické infrastruktury ZIP 0,05 MB 01.07.2016  11:42 
6. Příloha č.6 -Závěry z participativního setkání s veřejností PDF 0,66 MB 01.07.2016  11:42 
7. Příloha č.7 - Výřez z připravovaného územního plánu PDF 1,75 MB 01.07.2016  11:42 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zápis z jednání soutěžní poroty k zodpovězení dotazů PDF 0,59 MB 29.07.2016  13:30 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výsledek vyhlášení výsledků architektonické soutěže o návrh PDF 0,36 MB 14.10.2016  13:12 
2. Přílohy ZIP 5,30 MB 14.10.2016  13:13 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ATIP,a.s. Trutnov   25261568 CZ NE    
2.   Ing.arch.Martin Řehák, Mělník a Ing.arch.Václav Valtr, Praha 6   03156281 CZ Ano    
3.   Ing.arch. Alexandr Skalický, Náchod   11053194 CZ NE   ANO
4.   MgA. Michal Kopecký, Červený Kostelec a Ing. Štěpán Hýbl, Náchod a MgA. Květa Slavíčková, Uhlířské Janovice   62023241 CZ Ano    
5.   2021 s.r.o., Bratislava   48159476 CZ NE   ANO
6.   Mgr.inz.arch.kraj.Katarzyna Dorda, Praha 4 a Ing.arch.Šárka Ullwerová, Dolní Radechová a Ing.Jitka Ullwerová, Náchod a Ing.arch.Martin Březina, Praha 6   02604051 CZ Ano   ANO
7.   Ing.arch.Lukáš Kozák, Praha 8 a Ing.arch.Richard Cibík, Praha 6 a Ing.Pavlína Vlčková, Broumov a Ing.arch.Michal Václav Křepel, Praha 6   88838293 CZ Ano    
8.   Ing.arch.Vojtěch Kopal, Žďár nad Sázavou a Ing.arch.Jiří Král, Machov a Ing.arch.Jakub Miller, Fulnek   75795175 CZ Ano   ANO
9.   Ing.arch.Jiří Jeřábek, Praha 1 a Bc.Anežka Jeřábková, Praha 1    CZ NE    
10.   Ing.arch.Tomáš Kodet, Prostějov a Ing.arch.Martina Kodetová, Golčův Jeníkov   74606735 CZ Ano    
11.   Ing.arch.Peter Mosio, Praha 10   71530452 CZ NE    
12.   Ing.Oldřich Bělina, Červený Kostelec a Bc. Jan Binter, Červený Kostelec   72848880 CZ Ano    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
1. 7. 2016 11:42:24 Zakázka zveřejněna  
29. 7. 2016 13:30:29 Přidání dokumentu "Zápis z jednání soutěžní poroty k zodpovězení dotazů ", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
14. 10. 2016 13:12:36 Přidání dokumentu "Výsledek vyhlášení výsledků architektonické soutěže o návrh", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
14. 10. 2016 13:13:06 Přidání dokumentu "Přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Valerie Pánková
6. 1. 2017 8:37:32 Přidán nový účastník "IČ="25261568 " Název:"ATIP,a.s. Trutnov" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 8:39:06 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Ing.arch.Řehák - Mělník,Ing.arch.Valtr - Praha 6" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 8:39:42 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Ing.arch.Skalický - Náchod" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 8:40:26 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"MgA.Kopecký - Červený Kostelec, Ing.Hýbl - Náchod, MgA.Slavíčková - Uhlířské Janovice" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 8:47:13 Odstranění účastníka řízení "IČ=" " Název:"Ing.arch.Řehák - Mělník,Ing.arch.Valtr - Praha 6" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 8:47:15 Odstranění účastníka řízení "IČ=" " Název:"Ing.arch.Skalický - Náchod" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 8:47:17 Odstranění účastníka řízení "IČ=" " Název:"MgA.Kopecký - Červený Kostelec, Ing.Hýbl - Náchod, MgA.Slavíčková - Uhlířské Janovice" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 8:48:15 Přidán nový účastník "IČ="03156281 " Název:"Ing.arch.Martin Řehák, Mělník a Ing.arch.Valtr, Praha 6" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 8:53:51 Přidán nový účastník "IČ="11053194 " Název:"Ing.arch. Alexandr Skalický, Náchod" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 8:54:07 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "Ing.arch.Martin Řehák, Mělník a Ing.arch.Valtr, Praha 6" na "Ing.arch.Martin Řehák, Mělník a Ing.arch.Václav Valtr, Praha 6" Valerie Pánková
6. 1. 2017 8:57:59 Přidán nový účastník "IČ="62023241 " Název:"MgA. Michal Kopecký, Červený Kostelec a Ing. Štěpán Hýbl, Náchod a MgA. Květa Slavíčková, Uhlířské Janovice" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 9:00:19 Přidán nový účastník "IČ="48159476 " Název:"2021 s.r.o., Bratislava" Vítěz="Ano"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 9:04:40 Přidán nový účastník "IČ="02604051 " Název:"Mgr.inz.arch.kraj.Katarzyna Dorda, Praha 4 a Ing.arch.Šárka Ullwerová, Dolní Radechová a Ing.Jitka Ullwerová, Náchod a Ing.arch.Martin Březina, Praha 6" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 9:15:57 Přidán nový účastník "IČ="88838293 " Název:"Ing.arch.Lukáš Kozák, Praha 8 a Ing.arch.Richard Cibík, Praha 6 a Ing.Pavlína Vlčková, Broumov a Ing.arch.Michal Václav Křepel, Praha 6" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 9:19:14 Přidán nový účastník "IČ="75795175 " Název:"Ing.arch.Vojtěch Kopal, Žďár nad Sázavou a Ing.arch.Jiří Král, Machov a Ing.arch.Jakub Miller, Fulnek" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 9:54:01 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Ing.arch.Jiří Jeřábek, Praha 1 a Bc.Anežka Jeřábková, Praha 1" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 9:55:56 Přidán nový účastník "IČ="74606735 " Název:"Ing.arch.Tomáš Kodet, Prostějov a Ing.arch.Martina Kodetová, Golčův Jeníkov" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 10:55:37 Přidán nový účastník "IČ="71530452 " Název:"Ing.arch.Peter Mosio, Praha 10" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 10:57:53 Přidán nový účastník "IČ="72848880 " Název:"Ing.Oldřich Bělina, Červený Kostelec a Bc. Jan Binter, Červený Kostelec" Vítěz="Ne"" Valerie Pánková
6. 1. 2017 11:00:16 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Valerie Pánková
6. 1. 2017 11:00:29 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Valerie Pánková
6. 1. 2017 11:03:20 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Valerie Pánková
6. 1. 2017 11:04:30 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "190000.00" Valerie Pánková
6. 1. 2017 11:04:30 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "190000.00" Valerie Pánková
6. 1. 2017 11:10:58 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Valerie Pánková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora