Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

Hradská 82, Lukov, 76317

IČO: 70850941

Telefon: 577 911 623

E-mail: prochazkova@ds-lukov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.ds-lukov.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Komplexní péče v oblasti ekologie, zpracování a zneąkodnění odpadů
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 02.10.2018   22:47
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky jsou sluľby spojené se zneąkodněním odpadů kategorie „O“ a „N“ vyprodukovaných zadavatelem dle jejich specifikace podle katalogových čísel odpadů (viz. platná ustanovení zákona 185/2001 Sb., O odpadech, v aktuálním znění a ve znění jeho prováděcích vyhláąek a doplňků).
Předmětem veřejné zakázky je také manipulace s odpady vyprodukovanými objednatelem, jejich přeprava a zneąkodnění.
Předpokládaná hodnota: 1 704 774,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 01.10.2018

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O KOMPLEXNÍ PÉČI V OBLASTI EKOLOGIE, ZPRACOVÁNÍ A ZNE©KODNĚNÍ ODPADŮ PDF 2,03 MB 02.10.2018  22:47 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   RTT, a.s.   25261134 CZ NE   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
2. 10. 2018 22:47:00 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora