Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

Hradská 82, Lukov, 76317

IČO: 70850941

Telefon: 577 911 623

E-mail: prochazkova@ds-lukov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.ds-lukov.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: PD - Domov pro seniory Lukov u Zlína - řešení dvorního parteru
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 28.09.2018   11:39
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem projektu je zpracování projektová dokumentace na akci „Domov pro seniory Lukov u Zlína - řešení dvorního parteru“ .
Jedná s o zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., přílohy č. 5 a č. 6, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zajištění výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání povolení pro realizaci stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo zajištění vyjádření, sdělení nebo jiné stanovisko příslušného stavebního úřadu
Předpokládaná hodnota: 500 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 26.09.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 489 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 489 000,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,95 MB 28.09.2018  11:39 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   M - Atelier Malínek s.r.o.   03831205 CZ NE 489 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
28. 9. 2018 11:39:48 Zakázka zveřejněna  
28. 9. 2018 11:40:56 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.09.2018 11:39:47" na "28.09.2018 11:39:48" Ing. Michaela Procházková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora