Obec Měrotín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Měrotín

Měrotín 19, Měrotín, 78324

IČO: 00635341

Telefon: 585 155 030

E-mail: starosta@merotin.cz,  |   Internetová adresa: http://www.merotin.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, Kroměříž, 76701

Ing. Josef Koplík

tel.: +420 573336663

e-mail: j.koplik@inexprojekt.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zásobování obce Měrotín pitnou vodou a Kanalizace a ČOV Měrotín
Identifikátor veřejné zakázky: 160000000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
525070  
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 04.02.2016   15:05
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je realizace stavby nového veřejného vodovodu, nové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Měrotín. Výstavba vodovodní sítě má celkovou délku přívodního řadu 3579,59 m, o počtu 270 nově připojených (nebo řešených), trvale žijících obyvatel. Celková délka kanalizace je 1689 m. Součástí stavby jsou rovněž přípojky sítí, komunikace a terénní úpravy. Čistírna odpadních vod je navržena pro 350 EO.
Předpokládaná hodnota: 41 700 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17. 3. 2016 15:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.04.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 42 857 945,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 51 858 113,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.10.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 45 073 766,20 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 54 539 257,10 CZK

Dokumenty

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,24 MB 04.02.2016  15:05 
2. Obchodní podmínky DOC 0,27 MB 04.02.2016  15:05 
3. Výkaz výměr - vodovod XLS 2,10 MB 04.02.2016  15:05 
4. Výkaz výměr - kanalizace a ČOV XLS 1,55 MB 04.02.2016  15:05 
5. Výkaz výměr - rekapitulace XLS 1,55 MB 04.02.2016  15:05 
6. formulář - Krycí list DOC 0,27 MB 04.02.2016  15:05 
7. formulář - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC 0,05 MB 04.02.2016  15:05 
8. formulář - Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti DOC 0,04 MB 04.02.2016  15:05 
9. formulář - Seznam významných stavebních prací DOC 0,13 MB 04.02.2016  15:05 
10. formulář - Průměrný počet zaměstnanců DOC 0,04 MB 04.02.2016  15:05 
11. formulář – Seznam subdodavatelů DOC 0,04 MB 04.02.2016  15:05 
12. Změna č.1 - podmínky a požadavky na zpracování nabídky PDF 0,24 MB 25.02.2016  10:15 
13. upravený Výkaz výměr (dle DI 3) - vodovod XLS 2,08 MB 03.03.2016  14:32 
14. upravený Výkaz výměr (dle DI 3) - kanalizace a ČOV XLS 1,51 MB 03.03.2016  14:33 
15. upravený Výkaz výměr (dle DI 3) - rekapitulace XLS 0,03 MB 03.03.2016  14:34 
16. Změna č. 2 - podmínky a pořadavky na zpracování nabídky PDF 0,24 MB 03.03.2016  14:36 
17. upravený Výkaz výměr (dle DI 4) - vodovod XLS 2,08 MB 09.03.2016  09:33 
18. upravený Výkaz výměr (dle DI 4) - kanalizace a ČOV XLS 2,08 MB 09.03.2016  09:34 
19. Změna č.3 - podmínky a požadavky na zpracování nabídky PDF 0,24 MB 09.03.2016  09:36 
20. upravený Výkaz výměr (dle DI 5)- kanalizace a ČOV XLS 1,55 MB 09.03.2016  14:26 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,86 MB 19.02.2016  13:57 
2. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,35 MB 25.02.2016  10:13 
3. Dodatečné informace č. 3 PDF 2,02 MB 03.03.2016  14:28 
4. Dodatečné informace č. 4 PDF 0,60 MB 09.03.2016  09:32 
5. Dodatečné informace č. 5 PDF 0,35 MB 09.03.2016  14:25 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,06 MB 09.02.2016  15:59 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,86 MB 22.04.2016  10:22 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,87 MB 22.04.2016  08:53 
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo PDF 0,33 MB 02.06.2016  12:06 
3. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo PDF 0,53 MB 03.04.2017  10:58 
4. Dodatek č.3 smlouvy o dílo PDF 0,94 MB 03.08.2017  10:51 
5. Dodatek č.4 smlouvy o dílo PDF 5,59 MB 13.10.2017  13:53 
6. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo PDF 1,04 MB 15.11.2017  09:46 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   INSTA CZ s.r.o.   25374311 CZ NE 42 857 945,00 CZK ANO
2.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 45 983 122,00 CZK  
3.   OHL ŽS, a.s.   46342796 CZ NE 47 623 432,00 CZK  
4.   MODOS spol. s r.o.   00576832 CZ NE 48 090 828,00 CZK  
5.   EVT Stavby s.r.o.   25260766 CZ NE 49 606 434,00 CZK  
6.   SYNER VHS Vysočina, a.s.   25183052 CZ NE 50 647 653,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 20 721 038,34 CZK   25 072 456,39 CZK  
2017 24 352 727,86 CZK   29 466 800,71 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
4. 2. 2016 15:05:22 Zakázka zveřejněna  
4. 2. 2016 15:05:34 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.02.2016 15:05:21" na "04.02.2016 15:05:22" Mgr. Miroslava Vaňková
9. 2. 2016 15:59:51 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
19. 2. 2016 13:57:27 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
25. 2. 2016 10:13:36 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
25. 2. 2016 10:15:13 Přidání dokumentu "Změna č.1 - podmínky a požadavky na zpracování nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
3. 3. 2016 14:28:32 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
3. 3. 2016 14:32:30 Přidání dokumentu "upravený Výkaz výměr (dle DI 3) - vodovod", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
3. 3. 2016 14:33:29 Přidání dokumentu "upravený Výkaz výměr (dle DI 3) - kanalizace a ČOV", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
3. 3. 2016 14:34:56 Přidání dokumentu "upravený Výkaz výměr (dle DI 3) - rekapitulace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
3. 3. 2016 14:36:22 Přidání dokumentu "Změna č. 2 - podmínky a pořadavky na zpracování nabídky ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
3. 3. 2016 14:37:11 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.02.2016 15:00:00" na "14.03.2016 15:00:00" Mgr. Miroslava Vaňková
9. 3. 2016 9:32:08 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
9. 3. 2016 9:33:34 Přidání dokumentu "upravený Výkaz výměr (dle DI 4) - vodovod", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
9. 3. 2016 9:34:42 Přidání dokumentu "upravený Výkaz výměr (dle DI 4) - kanalizace a ČOV", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
9. 3. 2016 9:36:11 Přidání dokumentu "Změna č.3 - podmínky a požadavky na zpracování nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
9. 3. 2016 9:36:59 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "14.03.2016 15:00:00" na "17.03.2016 15:00:00" Mgr. Miroslava Vaňková
9. 3. 2016 14:25:03 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
9. 3. 2016 14:26:16 Přidání dokumentu "upravený Výkaz výměr (dle DI 5)- kanalizace a ČOV", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
22. 4. 2016 8:53:39 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
22. 4. 2016 8:55:51 Přidán nový účastník "IČ="25374311 " Název:"INSTA CZ s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Miroslava Vaňková
22. 4. 2016 8:56:54 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Miroslava Vaňková
22. 4. 2016 8:57:37 Přidán nový účastník "IČ="46342796 " Název:"OHL ŽS, a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Miroslava Vaňková
22. 4. 2016 8:58:26 Přidán nový účastník "IČ="00576832 " Název:"MODOS spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Miroslava Vaňková
22. 4. 2016 8:59:10 Přidán nový účastník "IČ="25260766 " Název:"EVT Stavby s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Miroslava Vaňková
22. 4. 2016 8:59:56 Přidán nový účastník "IČ="25183052 " Název:"SYNER VHS Vysočina, a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Miroslava Vaňková
22. 4. 2016 9:01:41 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "42857945.00" Mgr. Miroslava Vaňková
22. 4. 2016 9:01:41 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "51858113.00" Mgr. Miroslava Vaňková
22. 4. 2016 10:22:17 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
2. 6. 2016 12:06:44 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
3. 4. 2017 10:58:29 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
4. 4. 2017 13:28:20 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "20721038.34" Mgr. Miroslava Vaňková
4. 4. 2017 13:28:20 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "25072456.39" Mgr. Miroslava Vaňková
3. 8. 2017 10:51:35 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
13. 10. 2017 13:53:25 Přidání dokumentu "Dodatek č.4 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
15. 11. 2017 9:46:51 Přidání dokumentu "Dodatek č. 5 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Vaňková
24. 1. 2018 9:04:18 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "20721038.34" na "65794804.54" Mgr. Miroslava Vaňková
24. 1. 2018 9:04:18 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "25072456.39" na "79611713.49" Mgr. Miroslava Vaňková
24. 1. 2018 9:07:08 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Miroslava Vaňková
24. 1. 2018 9:09:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "65794804.54" na "20721038.34" profil
24. 1. 2018 9:09:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "79611713.49" na "25072456.39" profil
24. 1. 2018 9:09:53 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "25072456.39" na "54539257.10" Mgr. Miroslava Vaňková
24. 1. 2018 9:10:47 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "20721038.34" na "45073766.20" Mgr. Miroslava Vaňková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora