Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

náměstí T.G. Masaryka 3669, Zlín, 76157

IČO: 00566411

Telefon: 577 006 551

E-mail: p.hyl@oazlin.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.oazlin.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Tř. Tomáše Bati 5146, Zlín, 76001

Mgr. Magdalena Chmelařová

tel.: 605345062

e-mail: m.chmelarova@respekta.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Nákup ICT zařízení a nábytku pro přírodovědnou učebnu, Část A – Nákup ICT zařízení do přírodovědné učebny
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 18.08.2018   22:37
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem zakázky je dodávka ICT zařízení, zahrnující zejména interaktivní displej, virtualizér, PC technologii a vybavení učebny přírodních věd v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, 67. výzva, registrační č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006762 a spolufinancovaného Zlínským krajem, IZ č. 1340/150/05/17, a to v rámci investičního záměru s názvem "OA T. Bati a VOŠE Zlín - Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů".
Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 1 a 2 kupní smlouvy.
Předpokládaná hodnota: 1 260 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 02.07.2018 12:00 hodin

Dokumenty

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha 2 PDF 1,20 MB 18.08.2018  22:37 
2. Příloha 3 ZIP 0,73 MB 18.08.2018  22:37 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva PDF 2,88 MB 18.08.2018  22:37 
2. Příloha 1 PDF 2,39 MB 18.08.2018  22:37 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   AV Media, a.s.   48108375 CZ NE 1 262 018,00 CZK 1 527 041,78 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 10.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 262 018,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 527 041,78 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Historie zakázky

Datum Popis Autor
18.08.2018 22:37:00 Zakázka zveřejněna  
18.08.2018 22:37:12 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.08.2018 22:36:59" na "18.08.2018 22:37:00" Mgr. Petr Hýl
18.08.2018 22:33:50 Přidán nový účastník "IČ="48108375 " Název:"AV Media, a.s." Vítěz="Ano"" Mgr. Petr Hýl
18.08.2018 22:35:37 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1262018.00" Mgr. Petr Hýl
18.08.2018 22:35:37 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1527041.78" Mgr. Petr Hýl

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora