Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

náměstí T.G. Masaryka 3669, Zlín, 76157

IČO: 00566411

Telefon: 577 006 551

E-mail: p.hyl@oazlin.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.oazlin.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ACUTIA spol. s r.o., Rybníčky 512, Zlín, 76001

Ing. Viktor Dynka

tel.: 777558439

e-mail: vdynka@post.


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce rozvodů vody a topení OATB a VOŠE Zlín
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 11.05.2018   08:22
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce rozvodů vody a topení v objektu hlavní budovy Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠE Zlín.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Návrhu smlouvy o dílo a příloze č. 5 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace „Oprava rozvodů vody a topení OATB a VOŠE Zlín“ zpracovaná Ing. Eduard Šober (PROJEKCE –TZB), Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž, IČ 12303518, s datem 12/2017 a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 2 720 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 04.05.2018 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.05.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 699 849,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 266 817,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,47 MB 11.05.2018  08:22 
2. Příloha smlouvy XLSX 0,85 MB 11.05.2018  08:22 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   INSTALACE plus, spol. s r.o.   46345060 CZ NE   3 266 817,00 CZK ANO
2.   PIPEMONT s.r.o.   04333314 CZ NE   3 448 988,00 CZK  
3.   TEMPORI-CZ, s.r.o.   26904799 CZ NE   3 327 568,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
11.05.2018 8:22:35 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora