Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

náměstí T.G. Masaryka 3669, Zlín, 76157

IČO: 00566411

Telefon: 577 006 551

E-mail: p.hyl@oazlin.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.oazlin.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RPS-I s.r.o., Průmyslový areál 13, Zlín, 76001

Ing. Viktor Dynka

tel.: 777558439

e-mail: vdynka@tiscali.cz


Detail zakázky

Název zakázky: OA T. Bati a VOŠE Zlín – Oprava výměníkové stanice
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 21.07.2016   06:52
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je: „OA T. Bati a VOŠE Zlín – Oprava výměníkové stanice“Předmětem veřejné zakázky se rozumí:? kompletní dodávka objektové předávací stanice včetně potřebných technologií specifikované zejména:- investičním záměrem akce č. IZ 1199/3/150/440/05/16,- projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Eduardem Šoberem, Havlíčkova 3887/66, 767 01 Kroměříž, IČ: 12303518, DIČ: CZ5805261682 s datem 06/2016- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,- smlouvou o dílo.? dokumentace skutečného provedení stavbyStavba je členěna na následující technická a technologická zařízení:PS 01.1 – Strojní a technologická částPodrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo a příloze č. 5 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace a výkaz výměr.
Předpokládaná hodnota: 1 400 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12.07.2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.07.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 374 670,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 663 351,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,95 MB 21.07.2016  06:52 
2. Příloha č. 1 smlouvy PDF 0,42 MB 21.07.2016  06:52 
3. Příloha č. 2 smlouvy PDF 0,44 MB 21.07.2016  06:52 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   INSTALACE plus, spol. s r. o.   46345060 CZ NE 1 663 351,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
21.07.2016 6:52:57 Zakázka zveřejněna  

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora