Obec Radíkov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Radíkov

Radíkov 48, Radíkov, 75301

IČO: 00301841

Telefon: 581 613 760

E-mail: ou@obecradikov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.obecradikov.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Marcela Tomášová

tel.: +420 739 430 576

e-mail: m.tomasova@regionhranicko.cz


Detail zakázky

Název zakázky: RADÍKOV – KANALIZACE A ČOV
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 04.10.2019   16:42
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace splaškové kanalizace a čistírna odpadních vod spolu se souvisejícími objekty, jako jsou komunikace, přípojky a podobně dle projektové dokumentace zpracované PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443. Zájmové území je v Olomouckém kraji v okrese Přerov. Blíže viz ZD.
Lhůta pro podání nabídek: 4. 11. 2019 8:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 18 525 688,41 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 22 420 922,98 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva PDF 0,25 MB 04.10.2019  16:42 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZD PDF 0,35 MB 04.10.2019  16:42 
2. P1 DOCX 0,02 MB 04.10.2019  16:42 
3. P2 DOCX 0,08 MB 04.10.2019  16:42 
4. P3 ZIP 37,30 MB 04.10.2019  16:42 
5. P4 ZIP 0,73 MB 04.10.2019  16:42 
6. Odkaz na el. nástroj pro příjem nabídek PDF 0,21 MB 04.10.2019  16:53 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD 01 ZIP 0,96 MB 18.10.2019  13:17 
2. Vysvětlení ZD 02 PDF 0,23 MB 25.10.2019  11:13 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 0,24 MB 25.11.2019  16:31 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,14 MB 24.01.2020  21:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,09 MB 24.01.2020  21:11 
2. Smlouva o dílo - dodatek 1 PDF 10,39 MB 16.08.2021  10:27 
3. Smlouva o dílo - dodatek 2 PDF 0,16 MB 16.08.2021  13:09 
4. Smlouva o dílo - dodatek 3 PDF 2,17 MB 16.08.2021  13:10 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti   46577238 CZ Ano 18 525 688,41 CZK 22 420 922,98 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
4. 10. 2019 16:42:35 Zakázka zveřejněna  
4. 10. 2019 16:53:11 Přidání dokumentu "Odkaz na el. nástroj pro příjem nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
18. 10. 2019 13:16:14 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.10.2019 08:30:00" na "30.10.2019 08:30:00" Mgr. Miroslava Pilařová
18. 10. 2019 13:17:38 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 01", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
25. 10. 2019 11:08:46 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.10.2019 08:30:00" na "04.11.2019 08:30:00" Mgr. Miroslava Pilařová
25. 10. 2019 11:10:03 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 02", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
25. 10. 2019 11:12:54 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Vysvětlení ZD 02" Mgr. Miroslava Pilařová
25. 10. 2019 11:13:12 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 02", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
25. 11. 2019 16:31:13 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
24. 1. 2020 21:07:33 Přidán nový účastník "IČ="46577238 " Název:"COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti" Vítěz="Ano"" Mgr. Miroslava Pilařová
24. 1. 2020 21:08:56 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "18525688.41" Mgr. Miroslava Pilařová
24. 1. 2020 21:08:56 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "22420922.98" Mgr. Miroslava Pilařová
24. 1. 2020 21:11:11 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
24. 1. 2020 21:30:10 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
16. 8. 2021 10:27:09 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
16. 8. 2021 13:09:17 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová
16. 8. 2021 13:10:39 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek 3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Miroslava Pilařová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora