Obec Mladošovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Mladošovice

Mladošovice 2, Mladošovice, 37901

IČO: 00245216

Telefon: 387 981 263

E-mail: obec@obecmladosovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.obecmladosovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, České Budějovice, 37001

Ing. Kamil Rucký

tel.: +420 702058505

e-mail: vr@czvoda.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Mladošovice - vodojem
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-014531 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 04.05.2018   08:24
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výstavba zemního vodojemu (20 m3) s čerpací stanicí a úpravnou vody pro zásobování obce Mladošovice pitnou vodou. Součástí díla je dále realizace vrtané trubní studny hloubky 85 m. Jeden ze dvou stávajících vrtů hloubky 76 m bude převystrojen a druhý o hloubce 42 m bude zlikvidován.
Předpokládaná hodnota: 5 839 635,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.06.2018 16:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 26.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 394 990,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 7 737 937,90 CZK
Datum ukončení plnění: 19.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 6 589 763,71 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 7 973 614,09 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PDF 0,37 MB 04.05.2018  08:24 
2. Projektová dokumentace ZIP 9,41 MB 04.05.2018  08:24 
3. Výkaz výměr_PDF ZIP 1,31 MB 04.05.2018  08:24 
4. Výkaz výměr_XLSX XLSX 0,30 MB 04.05.2018  08:24 
5. Krycí list nabídky_PDF PDF 0,15 MB 04.05.2018  08:24 
6. Krycí list nabídky_DOCX DOCX 0,02 MB 04.05.2018  08:24 
7. Návrh Smlouvy o dílo_PDF PDF 0,30 MB 04.05.2018  08:24 
8. Návrh Smlouvy o dílo_DOCX DOCX 0,08 MB 04.05.2018  08:24 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,29 MB 26.06.2018  15:49 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,56 MB 26.06.2018  15:51 
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo PDF 4,15 MB 31.10.2018  15:34 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.   14499924 CZ NE 6 394 990,00 CZK 7 737 937,90 CZK ANO
2.   ECO CB s.r.o.   26031825 CZ NE 6 555 173,63 CZK 7 931 760,10 CZK  
3.   REKON INSTA spol. s r.o.   60070897 CZ NE 6 794 677,50 CZK 8 221 559,78 CZK  
4.   SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH   48035599 CZ NE 7 130 267,95 CZK 8 627 624,22 CZK  
5.   HYDRO & KOV s.r.o.   27720161 CZ NE 7 777 777,00 CZK 9 411 110,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 6 589 763,71 CZK   7 973 614,09 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
ZEPRIS s.r.o. 25117947    Česká republika
Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o. 15769976    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
04.05.2018 8:24:44 Zakázka zveřejněna  
26.06.2018 15:49:19 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Filásová
26.06.2018 15:51:26 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Filásová
26.06.2018 15:53:36 Přidán nový účastník "IČ="14499924 " Název:"VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o." Vítěz="Ano"" Hana Filásová
26.06.2018 15:54:43 Přidán nový účastník "IČ="26031825 " Název:"ECO CB s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Filásová
26.06.2018 15:58:28 Přidán nový účastník "IČ="60070897 " Název:"REKON INSTA spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Hana Filásová
26.06.2018 15:59:46 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH" Vítěz="Ne"" Hana Filásová
26.06.2018 16:00:51 Přidán nový účastník "IČ="27720161 " Název:"HYDRO & KOV s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Filásová
26.06.2018 16:02:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6394990.00" Hana Filásová
26.06.2018 16:02:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "7737937.90" Hana Filásová
26.06.2018 16:02:10 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.05.2018 08:24:43" na "04.05.2018 08:24:44" Hana Filásová
26.06.2018 16:02:52 Přidán nový účastník "IČ="25117947 " Název:"ZEPRIS s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Filásová
26.06.2018 16:03:23 Přidán nový účastník "IČ="15769976 " Název:"Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Hana Filásová
31.10.2018 15:34:34 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Filásová
19.02.2019 16:16:24 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "6589763.71" Hana Filásová
19.02.2019 16:16:24 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "7973614.09" Hana Filásová
19.02.2019 16:16:48 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Filásová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora