STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, Brno, 60300

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zabezpečení vodní záchranné služby PS Lužánky, AQ Kohoutovice, K Riviéra a KPB Ponávka
Identifikátor veřejné zakázky: P12V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
226688 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 22.09.2012   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu vodní záchranné (záchranářské) služby v zařízeních provozovaných zadavatelem: Plavecký stadion Lužánky, Aquapark Kohoutovice, Koupaliště Riviéra a Krytý plavecký bazén Ponávka.

Zveřejnění Zadávací dokumentace podle §48 ZVZ.
Předpokládaná hodnota: 16 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12.11.2012 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 14.01.2013
Datum ukončení plnění: 30.09.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 17 061 774,75 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 11 929 369,45 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 9,00 MB 22.09.2012  00:00 
2. Příloha č. 1 - obchodní podmínky pro PS Lužánky DOC 0,14 MB 22.09.2012  00:00 
3. Příloha č. 2 - obchodní podmínky pro AQ Kohoutovice DOC 0,13 MB 22.09.2012  00:00 
4. Příloha č. 3 - obchodní podmínky pro K Riviéra DOC 0,11 MB 22.09.2012  00:00 
5. Příloha č. 4 - obchodní podmínky pro KPB Ponávka DOC 0,14 MB 22.09.2012  00:00 
6. Příloha č. 5 - tabulka Složení záchranného týmu DOC 0,04 MB 22.09.2012  00:00 
7. Příloha č. 6 - tabulka pro doplnění nabídkových cen DOC 0,03 MB 22.09.2012  00:00 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,39 MB 22.09.2012  00:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,25 MB 22.01.2013  13:27 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva - PS Lužánky PDF 6,40 MB 22.01.2013  14:03 
2. Dodatek č.1 - PS Lužánky PDF 0,52 MB 22.01.2013  14:03 
3. Uzavřená smlouva - AQ Kohoutovice PDF 7,57 MB 22.01.2013  14:05 
4. Dodatek č.1 - AQ Kohoutovice PDF 0,52 MB 22.01.2013  14:05 
5. Uzavřená smlouva - KPB Ponávka PDF 6,03 MB 22.01.2013  14:06 
6. Dodatek č.1 - KPB Ponávka PDF 0,53 MB 22.01.2013  14:42 
7. Uzavřená smlouva - Riviéra PDF 6,39 MB 22.01.2013  14:43 
8. Dodatek č.1 - K Riviéra PDF 0,25 MB 21.03.2014  11:31 
9. Dodatek č.2 - AQ Kohoutovice PDF 0,23 MB 21.03.2014  11:32 
10. Dodatek č.2 - KPB Ponávka PDF 0,24 MB 21.03.2014  11:32 
11. Dodatek č.2 - PS Lužánky PDF 0,31 MB 21.03.2014  11:33 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK Brno-město, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, kolektivní člen Českého červeného kříže   65348869 CZ NE 95,00 CZK ANO
2.   Vodní záchranná služba Brno-město, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů   22826416 CZ NE 110,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 3 411 236,25 CZK    
2014 3 791 555,50 CZK    
2015 3 616 680,00 CZK   4 376 182,80 CZK  
2016 3 600 168,00 CZK   4 356 203,30 CZK  
2017 2 642 135,00 CZK   3 196 983,35 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
22.09.2012 Zakázka zveřejněna  
22.01.2013 13:25:22 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "21.09.2012 10:24:07" na "22.09.2012" Noglá Kateřina
22.01.2013 13:27:35 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Noglá Kateřina
22.01.2013 14:03:08 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva - PS Lužánky", Publikovat = "Zveřejnit" Noglá Kateřina
22.01.2013 14:03:44 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 - PS Lužánky", Publikovat = "Zveřejnit" Noglá Kateřina
22.01.2013 14:05:02 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva - AQ Kohoutovice", Publikovat = "Zveřejnit" Noglá Kateřina
22.01.2013 14:05:22 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 - AQ Kohoutovice", Publikovat = "Zveřejnit" Noglá Kateřina
22.01.2013 14:06:07 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva - KPB Ponávka", Publikovat = "Zveřejnit" Noglá Kateřina
22.01.2013 14:42:40 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 - KPB Ponávka", Publikovat = "Zveřejnit" Noglá Kateřina
22.01.2013 14:43:15 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva - Riviéra", Publikovat = "Zveřejnit" Noglá Kateřina
21.03.2014 11:31:37 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 - K Riviéra", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
21.03.2014 11:32:12 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 - AQ Kohoutovice", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
21.03.2014 11:32:55 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 - KPB Ponávka", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
21.03.2014 11:33:31 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 - PS Lužánky", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
21.03.2014 11:34:25 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3411236.25" Kateřina Noglá
26.03.2015 13:36:31 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3411236.25" na "7202791.75" Mgr. Jiří Košulič
29.03.2016 10:08:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "7202791.75" na "10819471.75" Mgr. Jiří Košulič
29.03.2016 10:08:58 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4376182.80" Mgr. Jiří Košulič
29.03.2017 12:22:11 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "10819471.75" na "14419639.75" Mgr. Jiří Košulič
29.03.2017 12:22:11 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4376182.80" na "8732386.10" Mgr. Jiří Košulič
31.03.2018 9:44:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "14419639.75" na "17061774.75" Mgr. Jiří Košulič
31.03.2018 9:44:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "8732386.10" na "11929369.45" Mgr. Jiří Košulič
03.04.2018 23:01:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora