STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky a výkonu autorského dozoru
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000010 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 14.10.2015   14:56
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou služby, a to tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení objednateli spočívající ve zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky a výkonu autorského dozoru.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 20. 10. 2015. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 10 hod. před vstupem na koupaliště, ul. Bauerova, Brno.
Předpokládaná hodnota: 1 900 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 02.11.2015 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 18.01.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 240 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 500 400,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,15 MB 14.10.2015  14:56 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace – textová část PDF 0,50 MB 14.10.2015  14:56 
2. Příloha č. 1 - obchodní podmínky – vzor smlouvy DOCX 0,06 MB 14.10.2015  14:56 
3. Příloha č. 2 - znalecký posudek č.d. 1899-18/15 ze dne 28. 8. 2015 PDF 2,37 MB 14.10.2015  14:56 
4. Příloha č. 3 - vzor čestného prohlášení DOC 0,05 MB 14.10.2015  14:56 
5. Příloha č. 1 - obchodní podmínky – vzor smlouvy (ve znění DI 2) DOCX 0,06 MB 26.10.2015  15:36 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,44 MB 19.10.2015  13:52 
2. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,45 MB 26.10.2015  10:30 
3. Příloha dodatečných informací č. 2 - obchodní podmínky DOCX 0,06 MB 26.10.2015  10:31 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,80 MB 25.01.2016  10:04 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,12 MB 20.07.2016  09:54 
3. Dodatek č. 2 PDF 0,79 MB 04.10.2016  16:10 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   CENTROPROJEKT GROUP a.s.   01643541 CZ NE 1 500 400,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
14.10.2015 14:56:30 Zakázka zveřejněna  
19.10.2015 13:52:27 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26.10.2015 10:30:11 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" petr cyrner
26.10.2015 10:31:20 Přidání dokumentu "Příloha dodatečných informací č. 2 - obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" petr cyrner
26.10.2015 10:31:56 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "14.10.2015 14:56:29" na "14.10.2015 14:56:30" petr cyrner
26.10.2015 15:36:34 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - obchodní podmínky – vzor smlouvy (ve znění DI 2)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
25.01.2016 10:04:25 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" petr cyrner
25.01.2016 10:06:55 Přidán nový účastník "IČ="01643541 " Název:"CENTROPROJEKT GROUP a.s." Vítěz="Ano"" petr cyrner
25.01.2016 10:07:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1240000.00" petr cyrner
25.01.2016 10:07:40 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1500400.00" petr cyrner
20.07.2016 9:54:07 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
04.10.2016 16:10:03 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora