STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka a montáž měřidel energií – hala Rondo
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 02.04.2015   13:32
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace měřidel energií v objektu haly Rondo, umístěné v Brně, ulice Křídlovická 34. Dílo bude provedeno dle popisu dodávky a výkazů výměr č. 1 a 2 – viz přílohy této zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby veřejná zakázka byla v plném rozsahu realizována a řádně dokončena a předána v době odstávky hal Rondo a Krasohaly, a to v době 1. – 30. 6. 2015.

Předpokládaná hodnota: 650 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16.04.2015 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 12.05.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 538 606,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 651 713,00 CZK
Datum ukončení plnění: 02.07.2015

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,07 MB 02.04.2015  13:32 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,62 MB 02.04.2015  13:32 
2. Příloha č. 1 - Závazné obchodní podmínky DOC 0,14 MB 02.04.2015  13:32 
3. Příloha č. 2 - Výkazy výměr č. 1 a 2 ZIP 0,01 MB 02.04.2015  13:32 
4. Příloha č. 3 – popis dodávky DOCX 0,02 MB 02.04.2015  13:32 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 1,87 MB 13.04.2015  22:03 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 1,16 MB 20.05.2015  22:05 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Teplárny Brno, a. s.   46347534 CZ NE 646 679,00 CZK  
2.   MC Control s.r.o.   27697665 CZ NE 538 606,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
02.04.2015 13:32:22 Zakázka zveřejněna  
13.04.2015 22:03:35 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
20.05.2015 22:05:29 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
20.05.2015 22:05:31 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "02.04.2015 13:32:21" na "02.04.2015 13:32:22" Mgr. Jiří Košulič
20.05.2015 22:07:49 Přidán nový účastník "IČ="27697665 " Název:"MC Control s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
20.05.2015 22:08:32 Přidán nový účastník "IČ="46347534 " Název:"Teplárny Brno, a. s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
20.05.2015 22:09:55 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "538606.00" Mgr. Jiří Košulič
20.05.2015 22:09:55 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "651713.00" Mgr. Jiří Košulič
04.04.2016 13:16:27 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora