STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava přípojky jednotné kanalizace
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.03.2015   11:39
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Provedení rekonstrukce stávající přípojky jednotné kanalizace v celkové délce 32,53 m, vedené pod ul. Bauerova, Brno 603 00, kdy od stávající revizní šachty před objektem budovy „zámečku“ p.č. 916 v k.ú. Pisárky, obec Brno se provede protlak chráničky DN 800 v délce 11,5 m. Startovací jáma bude provedena na pozemku č. 905/28 v k.ú. Pisárky, obec Brno.
Prohlídka na místě 9.3.2015 10.00 hod.
Doba plnění do 31.5.2015.
Předpokládaná hodnota: 980 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20.03.2015 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 31.03.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 931 669,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 127 319,50 CZK
Datum ukončení plnění: 24.06.2015

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,91 MB 06.03.2015  11:39 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 5,42 MB 06.03.2015  11:39 
2. Příloha k zadávací dokumentaci č.1 ZIP 0,05 MB 06.03.2015  11:39 
3. Příloha k zadávací dokumentaci č.2 ZIP 8,90 MB 06.03.2015  11:39 
4. Příloha k zadávací dokumentaci č.3 PDF 7,17 MB 06.03.2015  11:39 
5. Příloha k zadávací dokumentaci č.4 PDF 0,23 MB 06.03.2015  11:39 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,33 MB 07.04.2015  13:46 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,61 MB 20.05.2015  22:12 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   VHS Brno, a.s.   25556568 CZ NE 967 453,00 CZK  
2.   STAVOREAL Brno, spol. s r. o.   49971191 CZ NE 931 669,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
06.03.2015 11:39:12 Zakázka zveřejněna  
07.04.2015 13:46:21 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
07.04.2015 13:47:22 Přidán nový účastník "IČ="49971191 " Název:"STAVOREAL Brno, spol. s r. o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
07.04.2015 13:50:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "931669.00" Mgr. Jiří Košulič
07.04.2015 13:50:45 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1127319.50" Mgr. Jiří Košulič
07.04.2015 14:28:18 Přidán nový účastník "IČ="25556568 " Název:"VHS Brno, a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
20.05.2015 22:12:43 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
04.04.2016 13:17:28 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora