STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Autorský dozor na stavbě ADV
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 11.07.2014   14:00
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je Výkon autorského dozoru podle z. č. 183/2006 Sb., tj. dozoru nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací, včetně zapracování změn a odchylek projektové dokumentace vyvolaných nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby.

Předpokládaná hodnota: 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 25.07.2014 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 06.10.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 44 450,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 53 784,50 CZK
Datum ukončení plnění: 20.07.2015

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,19 MB 11.07.2014  14:01 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,90 MB 11.07.2014  14:01 
2. Příloha č.1 k ZD - Obchodní podmínky PDF 0,50 MB 11.07.2014  14:02 
3. Příloha č. 1 k ZD - Obchodní podmínky (ve formátu *.doc) DOC 0,15 MB 14.07.2014  13:21 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,94 MB 03.11.2014  10:18 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   K4 a.s.   60734396 CZ NE 44 450,00 CZK ANO
2.   PROJECT building s.r.o.   47917431 CZ NE 50 000,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
11.07.2014 14:00:00 Zakázka zveřejněna  
11.07.2014 14:00:30 Založeno nové řízení David Kolesár
11.07.2014 14:00:30 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "25.11.2041" na "31.12.2049 10:00:00" David Kolesár
11.07.2014 14:00:30 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "11.07.2014 09:00:00" na "nezadáno" David Kolesár
11.07.2014 14:01:19 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky ", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
11.07.2014 14:01:32 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace ", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
11.07.2014 14:02:00 Přidání dokumentu "Příloha č.1 k ZD - Obchodní podmínky ", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
11.07.2014 17:14:39 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Košulič Jiří, Mgr.
11.07.2014 17:14:39 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.07.2014" na "11.07.2014 14:00:00" Košulič Jiří, Mgr.
11.07.2014 17:14:39 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000006" Košulič Jiří, Mgr.
14.07.2014 13:17:58 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "0.00" na "600000.00" Mgr. Jiří Košulič
14.07.2014 13:21:09 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k ZD - Obchodní podmínky (ve formátu *.doc)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
03.11.2014 9:27:12 Přidán nový účastník "IČ="60734396 " Název:"K4 a.s." Vítěz="Ano"" David Kolesár
03.11.2014 9:27:55 Přidán nový účastník "IČ="47917431 " Název:"PROJECT building s.r.o." Vítěz="Ne"" David Kolesár
03.11.2014 9:29:05 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "44450.00" David Kolesár
03.11.2014 9:29:05 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "53784.50" David Kolesár
03.11.2014 9:29:05 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.07.2014" na "11.07.2014 14:00:00" David Kolesár
03.11.2014 10:18:31 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
03.11.2014 10:58:57 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "50.00" na "50000.00" David Kolesár
04.04.2016 13:19:20 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora